Як написати висновок у звіті по практиці. Висновок звіту по практиці.

Висновок в звіті по практиці був із введенням і проміжними висновками, зробленими протягом роботи. Висновок покликане підвести своєрідний підсумок всієї виробничої практики.
Інструкція
1
Звіт по практиці - це вид контролю навчально-практичної діяльності студента, що містить вступ, безпосередньо сам звіт і висновок. Останній розділ є особливо важливим показником того, як практикант впорався з теоретичними та практичними завданнями.
2
Одна з основних задача звіту по практиці - навчити студента аналізу і самоаналізу виконаної роботи. Висновок - це та частина звіту, яка практично повністю побудована на ваших висновках і результатах.
3
Щоб написати висновок, поверніться до введення вашого звіту, в якому ви позначили цілі вашої роботи, проміжні завдання та основні теоретичні положення (якщо такі були). У своєму висновку вкажіть, чи досягли ви поставлених цілей. Позначте методи і підходи, які здалися вам найбільш продуктивними для виконання даної роботи.
4
Перелічіть сучасні наукові тенденції, які виявилися вам корисні в ході проходження практики. У своєму висновку продемонструйте не тільки всебічно знання теоретичного та практичного матеріалу, але і володіння міждисциплінарними зв'язками.
5
Акцентуйте увагу на новій, актуальною і корисною інформацією, отриманою в процесі роботи.
6
Перелічіть всі професійні вміння та навички, які ви набули під час проходження практики (робота з новими видами документації, оволодіння профільними комп'ютерними програмами, розширення професійного кругозору).
7
Окрему увагу приділіть виниклим в процесі роботи труднощам і шляхам їх подолання. Найосновніші причини, що викликають складності - це відсутність досвіду у молодого фахівця і значний відрив теоретичних пізнань від реальної ситуації.
8
Не допускайте в своєму висновку вільних відступів, викладайте ваші висновки лаконічно, дотримуючись логічну структуру розповіді. Обсяг висновку в звіті по практиці на повинен перевищувати двох друкованих аркушів.