Як визначити площу трапеції. Як порахувати загальну площу трапеції.

Трапеція - математична фігура, чотирикутник, у якого одна пара протилежних сторін паралельна, а інша - ні. Площа трапеції - одна з основних числових характеристик.
Інструкція
1
Основна формула підрахунку площі трапеції виглядає так: S = ((a + b) * h)/2, де a і b - довжини підстав трапеції, h - висота. Підставами трапеції називаються сторони, які паралельні один одному і графічно зображуються паралельно лінії горизонталі. Висота трапеції - це відрізок, проведений з однієї з вершин верхнього підстави перпендикулярно до перетину з нижнім підставою.
2
Існує ще кілька формул для розрахунку площі трапеціі.S = m * h, де m - середня лінія трапеції, h - висота. Ця формула може бути виведена з основною, оскільки середня лінія трапеції дорівнює напівсумі довжин підстав і графічно проводиться паралельно їм, з'єднуючи середини бічних сторін.
3
Площа прямокутної трапеції S = ((a + b) * c)/2 - запис основної формули, де замість висоти для підрахунку використовується довжина бокової сторони c, яка перпендикулярна підставах.
4
Існує формула для визначення площі трапеції через довжини всіх сторін: S = ((a + b)/2) *? (C ^ 2 - (((b - a) ^ 2 + c ^ 2 - d ^ 2)/(2 * (b - a))) ^ 2), де a і b - підстави, c і d - бічні сторони трапеції.
5
Якщо за умовою задачі дано лише довжини діагоналей і кут між ними, то можна знайти площу трапеції за такою формулою: S = (e * f * sin?)/2, де e і f - довжини діагоналей, а? - Кут між ними. Таким чином можна знайти не тільки площа трапеції, але і площа інший замкнутої геометричної фігури з чотирма кутами.
6
Припустимо, що в рівнобедрений трапецію вписано коло радіуса r. Тоді площа трапеції можна знайти, якщо відомий кут при основі: S = (4 * r ^ 2)/sin?.Напрімер, якщо кут дорівнює 30 °, то S = 8 * r ^ 2.
Зверніть увагу
Існує поняття криволінійної трапеції, де замість верхнього підстави - графік функції, визначеної на ділянці, обмеженій точками нижньої основи. Площа такої трапеції знаходиться інтегруванням функції.