Як розрахувати ліквідність балансу.

Ліквідність - це показник надійності підприємства, ступеня його платоспроможності. Відповідно, чим вище ліквідність, тим більше довіри викликає компанія.
Вам знадобиться
  • Баланс підприємства
Інструкція
1
Для визначення показників ліквідності підприємства використовуються дані з бухгалтерської звітності. Ліквідність - це номінальна здатність компанії погасити поточну заборгованість тільки за рахунок оборотних активів. Розрізняють поточну, швидку і абсолютну ліквідність.
2
Поточна ліквідність (коефіцієнт покриття) - це відношення обсягу оборотних активів ОА за вирахуванням довгострокової дебіторської заборгованості ДЗ і заборгованості засновників компанії за внеском до статутного капіталу зук до поточних пасивів ТП (короткострокових зобов'язаннях). Для підрахунку використовуйте наступну формулу: К1 = (ОА - ДЗ - Зук)/ТП, де К1 - коефіцієнт поточної ліквідності. Дані візьміть з бухгалтерського балансу, форма 1: К1 = (строкі290 - 230 - 220)/(строкі690 - 650 - 640)
3
Вважається, що поточна ліквідність знаходиться в межах норми, якщо значення показника коливається в проміжку від 1,5 до 2,5 (залежно від галузі підприємства). Якщо коефіцієнт менше 1, то фінансові можливості компанії нестабільні, існує високий фінансовий ризик.
4
Швидка ліквідність - можливість термінового погашення боргів в екстреній ситуації за рахунок високоліквідних поточних активів (короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та ін.). Математично це відношення обсягу поточних активів з високою ліквідністю ТА за вирахуванням матеріально-виробничих запасів МПЗ до поточних пасивів ТП. Використовуйте формулу: К2 = (ТА - МПЗ)/ТП.К2 = (строкі240 + 250 + 260)/(строкі690 - 650 - 640).
5
Абсолютна ліквідність - погашення за рахунок тільки вільних грошових коштів або прирівняних до них активів. Коефіцієнт дорівнює відношенню суми грошових коштів ДС і короткострокових вкладень КВ до поточних пасивів ТП. Використовуйте формулу К3 = (ДС + КВ)/ТП. К3 = (строкі260 + 250)/(строкі690 - 650 - 640). Вважається, що значення показника знаходиться в межах норми, якщо воно більше 0,2, тобто 20%.
Корисна порада
Існують комп'ютерні програми для підрахунку та аналізу значень показників ліквідності, наприклад, 1С.