Що таке організація.

Організації виникли досить давно і з плином часу ускладнювалися, розросталися і набували все більшого значення в житті людського суспільства. У самому простому розумінні організація є групою людей, діючих для досягнення спільної мети. Для успішного їх функціонування діяльність групи повинна координуватися.
Інструкція
1
Таким чином, організація - це об'єднання людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети. Організації можуть бути формальними і неформальними. Формальні організації володіють правом юридичної особи, мету їх функціонування закріплені в установчих документах, а порядок діяльності - в нормативних актах, які регламентують права та обов'язки кожного учасника. Формальні організації бувають комерційними та некомерційними. Метою діяльності перших є отримання прибутку. Некомерційні організації не мають своєю головною метою отримання прибутку. Неформальні організації - це групи людей, що виникають спонтанно, члени яких вступають у взаємодію між собою.
2
В економічній науці під організацією мається на увазі тільки формальна організація. Організація може мати не одну мету, а декілька. Їх реалізація забезпечується за рахунок злагодженого функціонування окремих її частин. Ключова мета будь-якої організації, без якої не можливо її існування - власне відтворення. Якщо дана мета у організації подавлена, то вона може швидко припинити своє існування.
3
В процесі функціонування організація використовує ресурси, які вона перетворює для досягнення потрібного результату. У складі ресурсів виділяються людські ресурси, капітал, матеріальні ресурси та інформацію.
4
Організація тісно пов'язана із зовнішнім середовищем, оскільки отримує з нього ресурси. Крім того, в зовнішньому світі знаходяться споживачі вироблених їй товарів і послуг. Зовнішнє середовище організації досить різноманітна. У неї входять економічні умови, споживачі, законодавство, конкуренти, суспільні погляди, технологія і т.д. При цьому зовнішня середу практично не піддається впливу організації. У зв'язку з чим керівникам організації доводиться враховувати вплив цих факторів на її діяльність.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Z72FwaClIMA