Що таке синдикат.

Синдикатом в сучасному розумінні прийнято називати угоду картельної типу, що характеризується об'єднаним збутом товарів виробників через єдине акціонерне товариство при збереженні виробничої та юридичної незалежності учасників.
Об'єднання підприємств в синдикат відбувається за принципом галузевої приналежності. Договір про вступ в синдикат означає автоматичне делегування певної частини функцій підприємства адміністрації синдикату. В основному, цей пункт стосується прав на розподіл замовлень, закупівлю необхідної сировини і збут готової продукціі.Непременнимі умовами існування синдикату є стандартність умов вступу для всіх його учасників, збереження єдиної цінової політики і стратегії закупівель сирья.Главной метою створення синдикату можна вважати встановлення монополії на обраному ринку продукції, що служить причиною законодавчої заборони створення синдикатів в деяких странах.Резкое збільшення обсягу закупівель необхідної сировини дозволяє синдикату чинити значний вплив на політику формування цін в обраній галузі виробництва, а єдина цінова політика робить вкрай невигідним положення аутсайдерів, що не приєдналися до синдикату. Незалежні виробники змушені вступати в синдикат або міняти сферу діяльності, що вступає в протиріччя з принципом економічної самостійності гравців ринку і не відповідає самій ідеї вільної конкуренціі.Современное положення в світі характеризується збільшенням кількості транснаціональних і трансконтинентальних синдикатів, викликаних до життя процесами інтеграції національних економік окремих країн в глобальну світову економіку.Сіндікат, як і будь-яка інша монополія, не може вважатися позитивним фактором економічного розвитку в силу порушення принципу вільної конкуренції, але політика заборон не завжди приносить свої плоди, приводячи до утворення негласних синдикатів (в Росії прийнятий термін «монопольна змова» ).
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=GRl0GQjsU64