Що таке квота.

Терміну «квота» не можна дати однозначне визначення. Даний термін походить від латинського слова, що означає частку або частину, що припадає на кожного. У зв'язку з чим квота - це частка участі в спільному справі (виробництві або збуті товару, експорті або імпорті), здійснюваного декількома виробниками.
Інструкція
1
У вузькому розумінні квота - це кількісний межа товарів певної категорії, дозволених для ввезення в країну з-за кордону або вивезення товарів з неї. Процес встановлення квот називають квотуванням.
2
Квотування являє собою міру оперативного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків держави. За допомогою квот встановлюються вартісні і кількісні обмеження на експорт та імпорт товару на певний строк. Квотування може вводитися стосовно до певних товарів, транспортних засобів, робіт, послуг, вироблених однією країною або групою країн.
3
Квотування виступає як нетарифного заходи регулювання зовнішньої економіки країни. Воно покликане контролювати попит і пропозиція на внутрішньому ринку, а також служить відповіддю на дискримінаційні акції іноземних торгових партнерів.
4
Встановлення квот має як позитивні, так і негативні сторони. Виробники та зайняті у захищених галузях мають досить істотний виграш, що відбивається в зростанні рентабельності. Ті підприємства, які відчувають тиск від іноземних конкурентів, можуть вимагати у держави введення квот. Але в той же час вітчизняні товари стають дорожчими, ніж в умовах вільної торгівлі, що веде до звуження діапазону споживчого вибору.
5
Існує кілька видів квот в міжнародному регулюванні товарообігу: - глобальна квота встановлює загальний обсяг ввезення товарів у країну на деякий термін, не залежно від їх видів і виробників; - імпортна квота - це кількісне обмеження ввезення певних товарів у країну, встановлюване державою з метою захисту власного ринку; - індивідуальна квота обмежує постачання певного товару в країну; - сезонна квота встановлює обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції в період отримання врожаю в країні; - митна квота - квота, в межах якої ввозяться товари обкладаються митом; - експортна квота - встановлений обсяг поставок на вивезення певних товарів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=H1G9X0QPQ8c