Як визначити ефективність вкладень. Як розрахувати термін окупності.

Конкурентоспроможність і стійкість діяльності організації багато в чому визначається ефективністю використання її капітальних вкладень. Вони являють собою сукупність економічних ресурсів, що спрямовуються на відтворення основних засобів. Іншими словами, це інвестиції в основний капітал або витрати на придбання, розширення, реконструкцію машин, устаткування, будівель і т.д.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що існує кілька способів визначення ефективність вкладень. Один з найбільш широко застосовуваних методів є метод визначення ефективності інвестицій за терміном окупності. Він полягає у визначенні кількості років, необхідних для повного відшкодування витрат, тобто моменту, коли вкладення почнуть приносити прибуток. При виборі інвестиційного проекту перевагу слід віддавати тому, у якого термін окупності найменший. Розрахунок терміну окупності досить простий. Він визначається діленням величини капітальних вкладень на суму річного доходу, принесеного ними.
2
Для визначення ефективності капітальних вкладень ви можете використовувати метод простий норми прибутку. Він полягає в порівнянні середнього прибутку, одержуваної від інвестицій, і витратами коштів в проект. Даний метод досить простий і зручний у розрахунках, але він не дозволяє судити про ефективність проектів, що мають рівну просту норму прибутку, але різні величини вкладень.
3
Якщо ви хочете проаналізувати динамічну ефективність вкладень, то використовуйте показник чистої приведеної вартості. Даний показник відноситься до групи методів дисконтування грошових потоків, тобто приведення їх майбутньої вартості до теперішнього часу. Чиста приведена вартість розраховується як різниця між величиною сучасної вартості грошового потоку і сумою початкових вкладень. Якщо даний показник приймає позитивно значення, то проект відшкодує початкові вкладення та забезпечить необхідне отримання прибутку, а також її деякий резерв. В іншому випадку необхідна прибуток не забезпечується, проект вважається збитковим.
4
На основі чистої приведеної вартості розраховується внутрішня ставка доходу, що представляє собою таке значення показника дисконту, при якому сучасне значення вкладень одно грошовому потоку коштів, забезпеченому за їх рахунок. Якщо даний показник перевищує величину вкладеного капіталу, то проект приймається, якщо він нижчий суми інвестицій, то проект відхиляється.