Як відповідати на дипломі.

Захист дипломної роботи - не менш відповідальний і хвилюючий крок, ніж процес написання. За короткий час потрібно встигнути коротко, чітко і ємко охарактеризувати основні моменти проведеного наукового дослідження.
Інструкція
1
Складіть письмовий план захисної промови. Уникайте труднопроизносимих і складних для сприйняття слів і фраз. Враховуйте, що захист диплома складається з трьох основних частин: вступної, основної та заключної.
2
Після привітання членів екзаменаційної комісії, повідомте у вступній частині промови тему дипломної роботи, її актуальність, мета, об'єкт і предмет дослідження. Не поспішайте, т.к. швидка мова провокує поверхневе дихання і посилює хвилювання.
3
Переходьте до основної частини захисту дипломної роботи. Теоретичні тези, що стосуються теми диплома, приводите в стислому вигляді - одним-двома реченнями. Оптимальна кількість тез становить три-чотири. Дайте коротку характеристику досліджуваного об'єкта, повідомте результати аналізу даного об'єкта - в рамках, що стосуються теми диплома. Вкажіть причини, які гальмують ефективне функціонування розглянутого об'єкта.
4
Висвітлюючи результати практичної діяльності, посилайтеся на конкретні дані, базу досліджень. Вкажіть, на якому підприємстві або в якій установі застосовувалися методики та експерименти для перевірки теоретичних даних. Підкріплюйте затвердження точними фактами і цифрами.
5
Повідомте про результати, які були досягнуті в ході практичних досліджень. Додайте рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного процесу або явища. Освітите плановані результати, яких може досягти підприємство після впровадження методики у виробництво. Слідкуйте за логічністю побудови виступу.
6
Заключну частину роботи оформите у вигляді висновків за результатами наукового дослідження. В більшості випадків це позитивний результат, досягнення якого можливе після реалізації запропонованих заходів. Закінчите мова подячними словами, наприклад: «Спасибі за увагу».
Корисна порада
Чи не підглядайте в чернетку: ви повинні пам'ятати більшість даних дипломної роботи напам'ять. Час захисної промови повинно розподілятися наступним чином: 10-15% - на вступну частину, 80% - на основну, 5-10% - на заключну.