Що таке інтерпретація.

Інтерпретація - це один з допустимих смислів висловлювання, вчинку, події або дії. Термін «інтерпретація» стався від латинського interpretatio - роз'яснення, тлумачення, і завжди передбачає відносність.
Інструкція
1
У повсякденному житті ми постійно стикаємося з текстами, виразами, подіями, суть яких багатозначна настільки, що різні люди сприймають їх по-різному. У таких випадках прийнято говорити: «Кожен судить зі своєї дзвіниці». Це й означає, що кожна людина інтерпретує сказане чи подію по-своєму, в силу своєї освіти, виховання чи поглядів на життя. Наприклад, дуже неоднозначно можуть сприйняти люди, скажімо, різних соціальних станів слова поета Євгена Євтушенка: Міняю славу на неслави, Ну, а в президії стулНа місце тепле в канаві, Де гарненько б заснул.Каждий інтерпретує цей вірш по-своєму, в результаті один розуміє поета і схвалює, а інший - засуджує і покриває ганьбою.
2
Інтерпретація постає перед нами у всьому різноманітті в різних сферах життя. Наприклад, в історико-гуманітарних науках вона спрямована, в першу чергу, на тлумаченні текстів, на розуміння їх смислового змісту. У філософії (на початковому етапі вивчення) інтерпретація покликана пояснювати, перекладати складні сентенції на більш зрозумілу мову.
3
Особливо яскраво проявляє себе інтерпретація в політиці. Один і той же закон або стаття закону по-різному, з урахуванням певної точки зору, інтерпретують представники різних партій і течій. Те ж саме відбувається і в юриспруденції - закон один, а прокурор і адвокат можуть його зовсім по-різному інтерпретувати. Втім, і в мистецтві інтерпретація виявляє себе дуже показово. Так, тлумачення (читай: інтерпретація) ролі акторами або музичної п'єси піаністами є індивідуальною і досить особистої трактуванням, визначальною погляд виконавця, і не завжди збігається із задумом автора. Точно так само один малюнок, шарж або художнє полотно може бачитися (інтерпретуватися) різними людьми абсолютно по-різному.
4
По-своєму «веде» себе інтерпретація в психології. Наприклад, психоаналітичні інтерпретації являють собою тлумачення аналітиком пацієнтові його снів, окремих симптомів його душевного стану або його асоціацій. Такі роз'яснення або підтверджують, або спростовують ті значення, які їм дає сам пацієнт. Наприклад, він може вважати, що мимовільне сіпання кінцівок є наведенням на нього псування, тоді як психоаналітик пояснить, що ці симптоми можуть бути наслідком довгої важкої фізичної роботи, і чорна магія тут не прічем.В даному випадку інтерпретація є центральним етапом такого процесу, як техніка психоаналізу (початковий етап - виявлення проблеми, наступний за ним - опрацювання, центральний - тлумачення, або інтерпретація).
5
Таким чином, інтерпретацію в широкому сенсі цього слова можна охарактеризувати як роз'яснення, дешифрування однієї системи (фактів, текстів, явищ і т.д.) в іншу, більш конкретну, наочну, зрозумілу або загальноприйняту. Так вчитель літератури розтлумачує учням твори, написані древніми греками. У спеціальному ж, так би мовити, строгому сенсі слова, інтерпретацію можна визначити як установку систем об'єктів, що становлять предметний коло позначень базових термінів досліджуваного явища, тексту, події, висловлювання і які задовольняють вимогам істинності, вірності їх положень. У цьому ракурсі інтерпретація являє собою процедуру, зворотну формалізації.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=BbqeTF2AZno