Як написати анотацію до реферату.

В анотації до реферату розкриваються актуальність і новизна проведеної роботи, позначаються її тематика і основні тези. Цей обсяг інформації потрібно викласти максимально стисло, в межах однієї сторінки.
Інструкція
1
На першому рядку листа наберіть слово «Анотація» - виставите 16 кегль шрифту Times New Roman і виділіть слово напівжирним зображенням.
2
Зробіть подвійний відступ, залишивши порожню рядок. У першому реченні анотації використовуйте загальноприйнятий шаблон. Напишіть, що реферат під таким-то назвою (назва наводиться повністю, в лапках) такого-то автора (ваші ім'я, по батькові та прізвище в родовому відмінку) присвячений певній галузі науки. Далі конкретизуйте, яким був предмет вашого дослідження. Вкажіть, на підставі яких джерел ви проводили роботу. Досить буде вказати тип вивченої літератури, не згадуючи назви і авторів книг. Сформулюйте основні завдання, які ви виконали в результаті вивчення цієї літератури.
3
У наступному абзаці докладніше зупиніться на емпіричному і теоретичному матеріалі, вивченому в ході підготовки реферату. Зупиніться на основних розглянутих концепціях, назвіть їх позитивні і негативні сторони. Коротко викладіть висновки, яких ви дійшли в результаті проведеної роботи.
4
Сформулюйте практичну значимість реферату. Напишіть, в яких сферах і цілях можна буде використовувати отримані відомості.
5
Основний текст анотації набирайте шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, з полуторним інтервалом. Вирівнювання тексту - по ширині.
6
Лист з анотацією вставте в папку рефератом між змістом і першою сторінкою першого розділу роботи.
Корисна порада
Незважаючи на те, що анотація до реферату складається за шаблоном, ви повинні зуміти позначити характерні ознаки роботи, які виділяють її і роблять цікавою для певного кола читачів. Стиль викладу повинен відповідати ситуації, але при цьому потрібно зуміти не перевантажити текст складними термінами і об'ємними складнопідрядними реченнями.