Що таке діаметр. Як міряти труби.

Діаметр окружності - це хорда, яка проходить через центр даної окружності і з'єднує пару найвіддаленіших між собою точок даної геометричної фігури. Також діаметром називається довжина хорди, яка дорівнює двом радіусам.
Інструкція
1
В геометрії під діаметром конічного перерізу приймають пряму, яка проходить через середину двох паралельних хорд. У разі розгляду параболи всі її діаметри паралельні її основний осі. Визначення діаметра як довжини певного відрізка також застосовується до інших геометричним фігурам. В цьому випадку діаметром фігури слід вважати верхню грань відстані між всіма можливими парами точок цієї фігури. Так, діаметр еліпса - це довільно узята хорда, яка проходить через його центр, він буде дорівнює довжині його найбільшою осі. Сполученим діаметром еліпса вважають 2 його діаметра, які повинні володіти певним властивістю: середини хорд, які паралельні 1 діаметру, розташовуються на 2 діаметрі. Тоді й середини хорд, паралельних 2 діаметру, розташовуються на 1 діаметрі. Якщо еліпс застосовується як образу окружності при афінному перетворенні, то його діаметри будуть образами 2 діаметрів даної окружності, розташованими під кутом в 90 градусів.
2
Діаметром гіперболи вважають хорду, що проходить через центр цієї гіперболи. Сполученими її діаметрами вважають діаметри, середини хорд яких йдуть паралельно першому її діаметру, знаходяться на другому діаметрі. А середина хорд, які йдуть паралельно другого її діаметру, знаходиться на першому діаметрі.
3
Для певних задач в геометрії необхідно визначення діаметра квадрата, що дорівнює довжині його діагоналі.Отношеніе довжини певної окружності до її діаметра стандартно для всіх кіл. Це ставлення дорівнює числу пі, рівному 3,1415 ...
4
За допомогою діаметра можна визначити площу кола. Для цього необхідно зведене в квадрат числове значення діаметра обумовленою фігури помножити на число пі (3,14) і отримане число розділити на 4.
5
Крім геометрії, поняття діаметра застосовується і в астрономії. Істинним діаметром вважається поперечний розмір планети. Крім істинного, виділяють видимий діаметр, який визначається як поперечний розмір в градусах, визначальний кут, під яким шукана планета видна ісследователю- тобто це кутові розміри визначається об'єкта.