Що таке синтез.

Синтез - це поступовий цілеспрямований комплекс дій або процес злиття, об'єднання до цього моменту окремих речей або образів в одне ціле, або складання набору речей. Це спосіб утворити ціле з функціональних складових. Поняття синтезу застосовується в багатьох наукових дисциплінах.
Інструкція
1
У кібернетиці синтез являє собою побудову більш складних систем із заздалегідь зібраних блоків різних класів, глибоке з'єднання складових, що відносяться до різних класів. Метод синтезу допомагає розібратися у з'єднаннях між окремими деталями об'єкта, що підлягає дослідженню.
2
У хімії - це створення більш складних молекул з простих, процес відтворення певних хімічних речовин за допомогою фізичних і хімічних методів. Відштовхуючись від характеристики продукту синтез підрозділяється на органічний і неорганічний. В органічному синтезі в підсумку хімічної реакції може утворюватися і більш проста хімічна речовина. Широко поширений органічний синтез застосовується як в лабораторних, так і в промислових умовах для створення складних органічних (природних) з'єднань, в т.ч. як моделей діють в природі речовин (вітамінів, хлорофілу), так і винайдених людиною речовин із заданими властивостями (біополімери).
3
У фізиці виділяють поняття синтезу електричних ланцюгів - це визначення структури ланцюга і значень її складових за даними характеристикам часу або операторних характеристикам при дії на вході в ланцюг напруги заданої форми. На одне і те ж операторний значення доводиться кілька різних схем з різною структурою. Після отримання декількох варіантів вирішення задачі, вибирають одне з них, найбільш відповідне. Певне рішення вибирають, виходячи з вартості окремих схем, їх розміри і маса готового пристрою.
4
У мистецтві синтез увазі гармонійна взаємодія і злиття декількох видів мистецтва в одне, яке визначає середовище людини - як фізичну, так і духовну. Синтез мистецтв означає виникнення якого-небудь художнього творіння, нового за своєю суттю, яке неможливо розділити на складові. Злиття декількох видів мистецтв у процесі синтезу надають готовому твору велику виразність, насиченість емоціями та почуттями, вони впливають на сприймає такий твір людини всебічно.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=2YoDI46d2Z8