Що таке бюджет.

Бюджет - це схема доходів і витрат деякого суб'єкта (держави, підприємства, родини), встановлювана на певний період часу, як правило, рік. Бюджет - це найважливіше поняття як макроекономіки (державний бюджет), так і мікроекономіки (особистий і сімейний бюджет, бюджет підприємства).
Інструкція
1
Державний бюджет - це найважливіший фінансовий план країни. Він включає сукупність кошторисів усіх відомств, державних програм, урядових служб і т.д. У ньому вказуються потреби, які необхідно задовольнити за рахунок держави, а також джерела надходження коштів.
2
З точки зору підприємства бюджет являє собою узгоджений і збалансований фінансовий план, який об'єднує інвестиційну та фінансову діяльність господарюючого суб'єкта і дозволяє зіставити отримані результати з понесеними витратами по періоду в цілому, а також по окремих його частинах.
3
Бюджет як фінансовий план має деякі особливості. Він завжди складається на певний проміжок часу, найчастіше рік. Укрупнені бюджети можуть готуватися на більш тривалий термін - від 3-х до 20-ти років. В основі складання бюджету лежать прогнозні значення майбутніх витрат і доходів. Процес його складання досить складний. Він проходить декілька стадій: від планування і узгодження до виконання та контролю.
4
В процесі бюджетування можуть розглядатися декілька варіантів складання схеми доходів і витрат. Це робиться для того, щоб простежити можливі варіанти розвитку ринкової та виробничої ситуації. Як правило, в бюджеті не відображаються всі статті витрат, виділяються найбільш витратні статті. У кожної організації вони свої. При цьому, складаючи бюджет, слід враховувати, що інформація в ньому повинна бути придатною для прийняття управлінських рішень.
5
При розробці бюджету підприємства необхідно пам'ятати не тільки про внутрішні фактори (нормативи використання ресурсів, систему платіжних відносин), але і зовнішніх (ринкову ситуацію, рівень цін, технологію виробництва), на які організація не може вплинути. У зв'язку з чим на великих підприємствах система бюджетування досить складна. Для успішної реалізації бюджету в них необхідний суворий контроль і узгодженість дій всіх його виконавців.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=aE97GAsvBJU