Як скласти самостійно бізнес-план. Як самому написати бізнес план.

Починати свою справу без плану рівнозначно тому, як відправитися в тривалу подорож без компаса і карти. Успіх бізнесу значною мірою визначається грамотним плануванням. Конкретний вид і зміст бізнес-плану залежать від цілей, які ви перед собою поставили.
Інструкція
1
Визначте мета складання бізнес-плану. У більшості випадків цей документ розробляється для залучення зовнішнього інвестування. Якщо переслідуєте таку мету, особливу увагу приділіть розділах, що стосуються фінансового планування та гарантіям повернення інвестицій. Потенційного інвестора, який буде знайомитися з планом, буде також цікавити ваш досвід і кваліфікація управлінської команди.
2
Якщо основною метою є приведення в порядок думок щодо майбутнього бізнесу, зверніть увагу на оформлення послідовності дій, передбачених планом. Хороший план має строгу і чітку структуру, що враховує всі моменти, пов'язані з організацією справи. Розбийте план на розділи і етапи, із зазначенням термінів виконання.
3
Опишіть ідею бізнесу та чинники, які можуть вплинути на її здійснення. Вкажіть причини, які, на вашу думку, будуть сприяти успіху справи: попередній позитивний досвід, наявність команди професіоналів, фінансове забезпечення, налагоджена система збуту тощо.
4
Складіть фінансовий план майбутнього підприємства. Включіть в нього розрахунок потреб у фінансуванні, види витрат. Передбачте кілька джерел інвестування. Вкажіть розмір власних коштів, які мають намір вкласти в справу. Для потенційного інвестора важливо знати, що ви берете безпосередню фінансову участь у проекті.
5
Підготуйте розділ, присвячений маркетингу. Опишіть способи, які плануєте використовувати для просування на ринок товарів або послуг. Передбачте кілька методів просування, включаючи сучасні методи реклами в мережі інтернет. Вкажіть, хто відповідатиме за цю сферу діяльності в рамках проекту.
6
Включіть в бізнес-план опис можливих ризиків і передбачувані способи управління ними: страхування майна, наявність додаткової кредитної лінії в банку, перехід в інший сегмент ринку і т.д. Від правильного передбачення можливих негативних подій в чому залежить, наскільки довго буде існувати ваш бізнес.
Бізнес-план складається або для внутрішнього використання, або для зовнішнього. Скласти бізнес-план необхідно підприємцям, які відкривають свою справу, щоб зрозуміти, коли відбудеться повернення вкладених коштів. Написати бізнес-план необхідно і тим підприємцям, які розвивають свою справу, плануючи випуск нових товарів або надання інших послуг, або змінюють профіль діяльності підприємства.

У випадку, коли бізнес-план складається для внутрішнього використання, основний акцент робиться на фінансовий розділ, оскільки важливо зрозуміти, наскільки вигідно буде вносити нові проекти в уже існуючий бізнес. Інша справа, коли скласти бізнес-план необхідно для зовнішнього використання, щоб правильно презентувати своє підприємство. Такий бізнес-план повинен бути зрозумілий читаючому, мати схеми, графіки та плани, а також діаграми, малюнки та фотографії. Особлива увага приділяється фінансовому розділу, він повинен бути достатньо зрозумілим і переконливим для читає, необхідно продумати можливі питання і дати на них відповіді в бізнес-плане.Ето підтвердить серйозність ваших намірів, а також буде наочним керівництвом ваших подальших дій. Можна скористатися одним з варіантів:

  • самостійно скласти бізнес-план;
  • вдатися до допомоги консультанта і разом з ним розробити бізнес-план;
  • повністю довірити розробку бізнес-плану зовнішньому консультанту.

На сьогоднішній день наявність всілякої літератури та інформації в мережі Інтернет надає можливість скласти бізнес-план самому. Однак, часові витрати і ймовірність допустити помилку при розрахунках великі. Головною особливістю тут виступає те, що ви самостійно розробили бізнес-план, а значить, вивчили діяльність досконально.Самий оптимальний варіант, на наш погляд, це самостійне складання бізнес-плану із залученням зовнішнього консультанта з консалтингової компанії або внутрішнього - економіста фінансового відділу вашої компанії . Такий варіант хороший тим, що ви досить вивчіть проект, а й імовірність допущення помилки буде мала. Інша справа, коли необхідно підготувати бізнес-план в стислі терміни, а часу самостійно його розробити не вистачає. В такому випадку краще запросити зовнішнього експерта консалтингової компанії, у якого є досвід складання бізнес-плану в різних областях економіки. На сьогоднішній день існує чимала кількість фірм, що надають консалтингові послуги, вам залишається вибрати ту компанію, яка максимально відповідатиме вашим условіям.Составленіе бізнес-плану процес досить трудомісткий, тому не прагнете знайти консультанта за невеликі гроші, не варто економити. Щоб розробити повноцінний бізнес-план потрібно витратити чимало часу і сил, незважаючи на те, що ви можете надати повну вихідну інформацію про свій проект експерту.