Що таке індекси.

Індекс - це відносний показник, який характеризує зміну будь-якого суспільного або наукового явища впродовж певного відрізку часу в співвідношенні з планами його зміни, або - його зміна в просторі.
Інструкція
1
Індекс - це покажчик назв, позначень. Певна система позначень - індекси ліків, поштові індекси і т.д. Найбільш часто застосовується порівняння об'єктів дослідження по тимчасовій характеристиці. Індексний метод, крім того, є засобом аналізу для визначення існуючих зв'язків між декількома явищами чи групами явищ. В цьому випадку для обліку застосовуються цілі системи індексів.
2
Індекси характеризуються за наступними показниками: По об'єкту дослідження розрізняють індекси кількісних показників (індекси виробництва продукції, споживання і т.д.) і якісних показників (індекси цін, урожайності, заробітної плати).
3
За цілісності вивчення об'єктів певної категорії виділяють індивідуальні індекси, які характеризують окремі складові якогось явища, і загальні індекси, які дають уявлення про зміну всього явища і середні показники, які є похідними від перших.
4
За методом обчислення індекси виділяють агрегатні, які визначаються шляхом порівняння одного певного показника за допомогою іншого показника із заданою постійною величиною, які повинні бути пов'язані між собою.
5
По базі порівняння виділяють базисні індекси, які не змінюють базу порівняння за кілька відрізків часу, і ланцюгові - в яких база порівняння постійно змінюється.
6
Крім того, розрізняють поняття індексу в різних дисциплінах. В математиці це числова або буквена позначка, якої позначаються математичні формули щоб розрізняти їх між собою. В економіці це показник роботи біржі, який тісно взаємопов'язаний з зміні вартості акцій у найбільших емітентів бірж. Біржові індекси вважаються показниками функціонування економіки в конкретно взятій галузі народного господарства або цілої країни.
7
В індексі, як в умовній абстрактної величиною, важливо його поведінку в динаміці, яка показує стан економіки на даному етапі розвитку галузі чи цілої країни. В економіці використовуються індекси споживчих цін, індекс доходів населення, індекс оптових цін, територіальні індекси.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=wgbeS012AoU