Як визначити вологість.

Відносній вологістю є вимірювання кількості водяної пари в суміші повітря і водяної пари. Воно зазвичай визначено як парціальний тиск водяної пари в суміші, даної як відсоток вологого тиску пара.
Інструкція
1
Відносна вологість повітря змінюється не тільки щодо абсолютної вологості (влагосодержание), але також щодо температури і тиску, від якого залежить тиск пара. Відносна вологість часто використовується замість абсолютної вологості в ситуаціях, де темп водного випаровування важливий, оскільки береться до уваги зміну у вологому тиску пари.
2
Відносна вологість також визначається як відношення парціального тиску водяної пари в суміші до вологого тиску пара води при певній температурі
3
Відносна вологість зазвичай виражається як відсоток. Є кілька емпіричних кореляцій, які можуть використовуватися, щоб оцінити вологе тиск пара як функцію температури. Рівняння Антуану є найменш складним з цих формул, маючи тільки три параметра (A, B, і C).
4
За допомогою рівнянь можна визначити, що максимальна відносна помилка при визначенні вологості становить менше ніж 0.20%.
5
Вологість є поняттям фізичних властивостей води, і не пов'язана з поняттям повітря, що містить воду. Тому при обчисленні вологості необхідно розглядати властивості води і здійснювати, пов'язані з нею обчислення вологості.