Як обчислити об'єм за формулою. формула обсягу прямокутної піраміди.

Щоб обчислити об'єм будь-якого тіла, потрібно знати його лінійні розміри. Це стосується таких фігур як призма, піраміда, куля, циліндр і конус. Для кожної з цих фігур є своя формула визначення обсягу.
Вам знадобиться
  • - лінійка;
  • - знання властивостей об'ємних фігур;
  • - формули площі багатокутника.
Інструкція
1
Для визначення обсягу призми знайдіть площа одного з її підстав (вони рівні) і помножте на її висоту. Оскільки в основі можуть лежати різні типи багатокутників, для них використовуйте соответсвующие формули.V = Sосн? H.
2
Наприклад, для того, щоб знайти об'єм призми, основа якої являє собою прямокутний трикутник з катетами 4 і 3 см, а висота 7 см зробіть такі розрахунки: • обчисліть площа прямокутного трикутника, який є підставою призми. Для цього перемножте довжини катетів, а результат поділіть на 2. Sосн = 3? 4/2 = 6 см ?; • помножте площу основи на висоту, це і буде обсяг призми V = 6? 7 = 42 см?.
3
Щоб обчислити об'єм піраміди, знайдіть твори площі її основи на висоту, а результат помножте на 1/3 V = 1/3? Sосн? H. Висота піраміди - відрізок, опущений з її вершини на площину основи. Найбільш часто зустрічаються так звані правильні піраміди, вершина яких проектується в центр підстави, яке являє собою правильний багатокутник.
4
Наприклад, для того, щоб знайти об'єм піраміди, в основі якої лежить правильний шестикутник зі стороною 2 см, висота якої становить 5 см, виконайте такі дії: • за формулою S = (n/4) • a? • ctg (180?/n), де n - кількість сторін правильного багатокутника, а - довжина однієї із сторін, знайдіть площу основи. S = (6/4) • 2? • ctg (180?/6)? 10,4 см ?; • розрахуйте обсяг піраміди за формулою V = 1/3? Sосн? H = 1/3? 10,4? 5? 17,33 см?.
5
Обсяг циліндра знайдіть так само, як призми, через добуток площі однієї з підстав на його висоту V = Sосн? H. При розрахунках враховуйте, що основу циліндра являє собою коло, площа якого дорівнює Sосн = 2 ? R ?, де 3,14, а R - радіус кола, який є підставою циліндра.
6
Обсяг конуса за аналогією з пірамідою знайдіть за формулою V = 1/3? Sосн? H. Підставою конуса є круг, площа якого знайдіть так, як це описано для циліндра.
7
Обсяг кулі залежить тільки від його радіуса R і дорівнює V = 4/3 ? R?.
У сучасному економічному словнику приріст визначається як "збільшення (зменшення) економічного показника по відношенню до його початкової величини, базового значення". Приріст відноситься до показників аналізу рядів динаміки, які являють собою статистичні величини, що характеризують зміни явищ у часі. Показники динаміки розраховуються на базисної та ланцюгової основі. До показників динаміки відносять: абсолютний приріст , темп зростання, темп приріст а, абсолютне значення 1% приріст а.
Вам знадобиться
  • Калькулятор, дані для обчислення.
Інструкція
1
Обчисліть абсолютний приріст .Цей показник визначається як різниця між даними (поточному) рівнем ряду і початковою або попереднім рівнем ряда.Базісний визначити за формулою:? I = Yi-YoЦепной визначити за формулою: ? i = Yi-Yi-1где Yi - поточний рівень ряду Yo - початковий рівень ряду Yi-1 - попередній рівень рядаПрімер: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., на 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Абсолютний приріст базисний на 2006 склав 10 тис.руб, на 2007 - 21 тис.руб.Абсолютний приріст ланцюгової на 2006 склав 21 тис.руб, на 2007 - 11 тис.руб.
2
Визначте темп зростання, тобто ставлення поточного рівня ряду до початкового або предидущему.Базісний визначити за формулою: Тр = Yi/Yo * 100% Ланцюговий визначити за формулою: Тр = Yi/Yi-1 * 100% Приклад: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., на 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Темп зростання базисний на 2006 склав 110%, на 2007 - 121% .Темп зростання ланцюгової на 2006 склав 110%, на 2007 - 110%.
3
Визначте темп приріст а шляхом вирахування з темпу зростання 100% .Базісний визначити за формулою: Тпр = ТРБ - 100% Ланцюговий визначити за формулою: Тпр = Трц - 100% Приклад: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., на 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Темп приріст а базисний на 2006 склав 10%, на 2007 - 21% .Темп приріст а ланцюгової на 2006 склав 10%, на 2007 - 10%.
4
Визначте абсолютне значення 1% приріст а шляхом ділення попереднього рівня на 100% .А = Yi-1/100% Приклад: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., На 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Абсолютное значення 1% приріст а ланцюгової на 2006 склав 1,00%, на 2007 - 1,10%.
Зверніть увагу
Темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту виражаються в процентному вираженні. Абсолютне значення 1% приросту має тільки ланцюгової показник. У прикладах на 2005 рік показники не визначаються, т.к. немає даних попереднього рівня.
Корисна порада
У випадку, коли порівняння наводиться з періодом (моментом) часу, початковим в ряду динаміки, отримують базисні показники; при порівнянні ж з попереднім періодом або моментом часу мова йде про ланцюгових показниках.