Що таке антитеза.

Антитеза - це фігура мови, яка посилює її виразність за допомогою протиставлень, контрастних понять або образів. Інакше кажучи, якщо мова йде про антитезі, це означає, що в одному тому ж реченні, а «мешкає» вона переважно в афоризмах і крилатих фразах, присутні антоніми (слова, протилежні за змістом).
Щоб створити контрастну характеристику якогось явища, його порівнюють з іншим, за логікою абсолютно йому «не відповідним», що дозволяє виявити не загальні для предметів і явищ риси, а навпаки, протилежні. Таким чином відбувається своєрідне відштовхування один від одного образів, за загальними ознаками підпорядкованих одній і тій же ідеї. Цей прийом часто використовується в мові, що дуже сильно впливає на співрозмовника, викликаючи в нього яскраві уявлення про предмет або подію, про який йому розповідають. Варто відзначити, що дане супідрядність загальної концепції не обов'язково має бути логічно точним. Наприклад, прислів'я "Мал золотник, да дорог» вибудувана антітетіческі. Якщо взяти окремо один від одного поняття малий і дорогою, то стане ясно, що за логікою вони не підпорядковані так, як, наприклад, світло і темрява. Але у прислів'ї це виглядає доречним, тому що слово «малий» взято з певною специфікацією його значення по відношенню до використовуваного в прямому сенсі слова «доріг». Крім того, антитеза, як фігура мови, має здатність не тільки протиставляти поняття, але і підкреслювати парадоксальність порівняння, велич об'єкта, універсальність в тих випадках, коли його наділяють контрастними властивостями. Тим самим антитеза утяжеляет значення і посилює враження слухачів і читачів. За своєю структурою вона може бути простою (одночленной) і складною (багаточленної), що включає кілька антоніміческой пар або три (і більше) протиставлюваних поняття. Варто сказати і про особливий вид антитези, коли ця фігура мови знаходиться всередині синонімічної пари і тим самим справляє сильніше враження і провокує образне розвиток сюжету. Також антитеза може складатися з однакових слів, тобто розташовуватися в одній лексеме (таким чином одні дії протиставляються іншим, а почуття одного почуттям іншого). А враховуючи паралельність конструкції антитези, можна говорити про її Рітмообразующім функції, а також про здатність «грати» порівняльну, розмножувальну і об'єднуючу ролі.