Що таке площина.

Площина - поняття неоднозначне, застосовується в медицині, філософії, мистецтві та ін. Областях. Перший раз з терміном «площину» знайомляться в школі, на уроках геометрії. В геометрії площину визначається як нескінченна безліч крапок рівновіддалених від двох точок, що лежать на одній прямій. Таким чином, площина має лише два виміри.
Інструкція
1
Поняття площину має одне зі значень, як деяка найпростіша гладка поверхня, прикладом якої може служити дзеркало або стол.Термін «площину» вживають і для позначення рівня чогось. Наприклад, площина поверхні води. В переносному значенні, похила площина означає падіння рівня розвитку.
2
Площина в механіці означає робочу поверхню механізму. Наприклад, в авіації існує термін площину крила, тобто поверхню крила, яка піддається впливу повітряних потоків. В електромеханіці є поняття площини поляризації, яка означає напрям поширення поляризованої електромагнітної хвилі.
3
В медицині площиною називається уявний рівень або поверхню, яка допомагає визначити розташування органів людини та їх орієнтацію.
4
В образотворчому мистецтві і в нарисної геометрії площину означає поверхню, на яку проектується заданий предмет або деталь механізму. Розрізняють декілька видів площин, фронтальну, горизонтальну і ін.
5
Поняттям площині в філософії є метафора, що дозволяє використовувати близькі за змістом слова.
6
У сучасному російській мові термін «площину» використовується для визначення області застосування якихось явищ, процесів. Звичайно їм користуються в книжкових виразах, публічних виступах, наукових роботах. Наприклад, площину політичних інтересів. Також площину може означати і метод дослідження, точку зору на певний предмет, явище. Ще одним значенням слова «площину» є стереотип, тривіальність, шаблон мислення або сприйняття якоїсь справи, заходи.
7
У розмовній мові присутня й інше значення цього слова. Площину означає вульгарну жарт, дурість. Плоскою гостротою, наприклад, називають несмішну, вульгарну, а підчас і образливу насмішку.