Як перевести з ампера в міліампер. міліампер перевести ампери.

Основною одиницею вимірювання сили струму є ампер. Так, наприклад, струм силою 1 ампер (А) протікає через лампочку потужністю 220 Ватт, підключену до електромережі з напругою 220 Вольт. У сучасній електронній техніці, особливо мініатюрної, використовуються струми, як правило, значно меншої сили. Для їх вимірювання застосовується спеціальна (дробова) одиниця виміру сили струму - міліампер (мА).
Інструкція
1
Щоб перевести силу струму, задану в амперах, в міліампер, просто помножте кількість ампер на тисячу. У вигляді нескладної формули це правило можна записати наступним чином: КМА = Ка * 1000, де: КМА - кількість міліампер, Ка - кількість ампер.
2
Врахуйте, що міліампер - це одна тисячна, а не мільйонна частина ампера. Щоб позначити отримана кількість міліампер використовуйте такі скорочення: мА (російський варіант), іліmА - міжнародне позначення.
3
Іноді зустрічається написання «ма» або «ma» - такі скорочення застосовувати нежелательно.Обратіте увагу на те, що для позначення тисячної частки Ампера використовується прописна російська або латинська (англійська) буква «ем». Нечітке або неправильне написання цієї літери може призвести до плутанини. Так, наприклад, через МА позначається Мегаампер (1000 Ампер), а через? А - мікроампер (мільйонна частина ампера).
4
Прімер.Ток якої сили, виражений в міліампер, протікає через енергозберігаючу лампочку потужністю 9 Вт, підключену до побутової освітлювальної електромережі? Решеніе.Так як стандартна напруга в побутової електричної мережі становить 220 В, а сила струму в Амперах дорівнює потужності , поділеної на напругу, то кількість Ампер, пораховані на стандартному Windows калькуляторі, так само: Ка = 9/220 = 0,040909090909090909090909090909091Чтоби перевести кількість Ампер в міліампер просто «пересуньте» десяткову крапку (в даному випадку позначена через кому) на три цифри вправо. Вийде: КМА = 0040,909090909090909090909090909091Етот результат, хоча і є правильним, але для практичних розрахунків не зовсім зручний. Тому зліва слід прибрати «зайві» незначущі нулі і округлити число. У підсумку вийде: 40,91.Ответ: 40,91 мА.
5
Отже, якщо кількість Ампер представляє з себе десяткову дріб, то перемістіть десяткову точку на три знака вправо. Якщо кількість Ампер - ціле, то для перекладу Ампер в міліампер припишіть до цього числа праворуч три нулі.
6
Прімер.Сколько міліампер протікає через обігрівач потужністю 2,2 кіловата, включений у звичайну розетку? Решеніе.Переведіте потужність в вати і розділіть її значення на напругу в електромережі (220 В): 2,2 * 1000/220 = 2200/220 = 10 (А) .Тепер просто припишіть до 10 три нуля праворуч: 10 000.Ответ: 10000 мА.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=ap-c9ujAiaU