Що таке інформаційне суспільство.

Термін «інформаційне суспільство» набув широкого поширення порівняно недавно - в останній третині ХХ століття. Це соціологічна і футурологічна концепція, яка вважає головним фактором суспільного розвитку не матеріальний продукт, а інформацію і науково-технічні знання.
Інструкція
1
Основними прихильниками концепції інформаційного суспільства стали такі американські мислителі як Дж. Белл, А. Тоффлер та З. Бжезінський. Розглядаючи розвиток цивілізації як послідовну «зміну стадій», вони вважали, що інформаційне суспільство є останнім, наступним за індустріальним суспільством етапом розвитку людства. На цій стадії капітал і праця, які складали основу індустріального суспільства, поступово поступаються чільне місце інформації. Представники концепції «інформаційного суспільства» пов'язують його розвиток з перевагою в світовій економіці «четвертинного», інформаційного сектору, який формується слідом за сільським господарством, промисловістю та економікою послуг.
2
На думку представників даної парадигми, технологічна революція кінця ХХ століття, загальна комп'ютеризація та інформатизація суспільства створили абсолютно нову суспільну ситуацію, при якій радикальні зміни відбулися не тільки в суспільній свідомості і масовій культурі, а й у самому соціально-економічному укладі . Зокрема, значна інтелектуалізація господарства призвела до розмивання традиційного, перш монолітного, класу промислових робітників, відбулася кардинальна зміна ролі людини, безпосередньо включеного в виробництво. У сучасному розвиненому суспільстві переважаючим на ринку послуг стала праця, пов'язаний з отриманням і обробкою інформації.
3
Основними відмітними ознаками інформаційного суспільства є: - різке збільшення ролі інформації і професійно-технічних знань в житті всіх соціальних груп; - Значне збільшення частки інформаційних продуктів і послуг на внутрішньому ринку; - Виникнення глобального загальносвітового інформаційного простору, об'єднуючого людей в планетарному масштабі і забезпечує їх доступ до світових інформаційних ресурсів; - ефективна реалізація потреб суспільства в інформаційних послугах і продуктах.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=zMO0nCQYjUc