Що таке множник.

Тему «твір і множник» вивчають у другому класі загальноосвітньої школи, але, як часто трапляється, до десятого ці поняття забуваються або переплітаються з безліччю інших. До того ж, термін «множник» вживається і в інших науках, а тому освічена людина повинна знати, що мається на увазі під цим поняттям.
Під множником в математиці розуміють будь-яке число, на яке задане ділиться без залишку. Тобто це те число, яке показує скільки саме раз повторити в якості доданка інше число, яке називають множимо. Результат таких математичних числень називають твором. Якщо множників в прикладі кілька, то вони нумеруються і називаються, відповідно, «перший множник», «другий» і т.д.Понятіе «множник» існує і в фізиці, де воно застосовується в якості складової частини складних формул. Так, Ланде множник - це складова частина у формулі для розщеплення рівнів енергії в магнітному полі. Вища математика використовує поняття «інтегруючий множник», тобто це величина, після множення на яку частину диференціального рівняння звертається в повний диференціал деякої функції. В економічній теорії є поняття множників, що дисконтуються, введене англійцями (discounting multiplier) як розрахункового показника при оцінці довгострокових грошових операцій. Зокрема, з його допомогою визначається величина інвестованого суми для отримання потрібної прибутковості через заданий відрізок часу. Це ж поняття сьогодні використовують і страхові компанії, і аудитори в оцінках перспективності проектів, аналізі витрат і інвестиційних рісков.Із математики «множник» запозичений і фахівцями в області лінійного програмування, які використовують множники Лагранжа (Lagrange multipliers) для перевірки оптимальності допустимого рішення цільової функції . Позначається він грецькою буквою «лямбда» і застосовується при рішенні в основному теоретизувати задач на умовний екстремум.