Як розділити товар.

Розділити товар можна за допомогою їх класифікації, під якою розуміють розподіл заданої кількості товарів за окремими ознаками на конкретні категорії з використанням обраного способу і дотриманням необхідних правил.
Інструкція
1
Розділіть весь наявний товар на окремі групи залежно від їх загальних даних і відмінностей. При цьому розподіліть товар за певними сходами або критеріям від вищих прямуючи до нижчих.
2
Визначте число одержані ступенів класифікації, які повинні залежати від її цілей, складності та даної кількості всіх класифікуються об'єктів.
3
Використовуйте для розділення товару один з двох методів: ієрархічний або Фасетноє. У свою чергу, при ієрархічній структурі класифікації товари підрозділіть на підлеглі підгрупи, що становлять єдину схему з взаємопов'язаними підкатегоріями (група, підгрупа або вид, підвид) об'єктів, подібних за певними ознаками. Наприклад, товари можуть бути: природні, синтетичні, тварини, мінеральні, рослинні. При цьому природні товари можуть бути зроблені з відповідних природних елементів (камінь, пісок) .При фасетной структурі розподілу товарів передбачається поділ на окремі і незалежні один від одного конкретні групи (фасети). Це відбувається на основі якогось ознаки, властивого кожній з даних груп. Подібне розділення товару відрізняється найбільшою гнучкістю, а також дозволяє в будь-якому конкретному випадку обмежувати класифікацію безлічі товарів тільки декількома групами, що представляють інтерес в кожній окремій системі. У цьому випадку товари можна розділити за призначенням таким чином: елементи для деревини, для шкіри, універсальні, канцелярські, інші.
4
Можете використовувати поєднання відразу двох вищевказаних методів для розділення товарів. У торгових процесах необхідно використовувати торговельну класифікацію для поділу товарів, згідно з якою товари діляться на дві основні групи: продовольчі, непродовольчі. При цьому непродовольчі товари підрозділяються на інші товарні групи: з пластичних мас, хімічні побутові, металеві, силікатні, електричні, будівельні, текстильні побутові, швейні, трикотажні, пушно-хутряні, галантерейні, парфюмерно-косметичні, ювелірні. В особливу групу товарів виділяють друковані видання та книги.
5
Присвойте кожному товару певний артикул, який являє собою необхідне умовне позначення. Воно присвоюється товару для відображення його особливості та відмінності від інших аналогічних за видом товарів за несуттєвим ознаками.