Як відрізнити метафору від епітета.

Епітети та метафори відносяться до спеціальних засобів виразності мови, які називаються тропами. В основі тропів лежить використання переносного значення слова. Іноді виникає необхідність розрізнити метафору і епітет. Лінгвістична наука всі слова, використані в переносному значенні, називає метафорою, проте в літературознавстві закріплені чіткі визначення.
Інструкція
1
До епітетів відносять образні визначення, які виділяють істотну рису в зображуваному явище (сивий туман, бездонне небо). Метафора - це слово або вираз, що вживається в переносному значенні на основі подібності предметів або явищ за обраною ознакою (лавина зірок, стіна вогню).
2
Розрізнити епітет і метафору можна за способами вираження різними частинами мови. Епітети можуть виражатися: - прикметниками (сумна земля); - іменниками в якості додатків (чарівниця-зима); - говірками, виступаючими образними визначеннями дій (мовчазно застигли сосни); - Дієприслівниками, близькими за значенням до образним визначенням дій (котяться хвилі, трясучи і виблискуючи) .Предмет, дія або явище, до якого дається визначення, завжди вказані в предложеніі.Метафора найчастіше виражається іменниками або поширеними конструкціями, що включають різні частини мови ( запашний дощ пелюстків черемхи трохи бризкає). Зазвичай метафора - це більш розгорнута конструкція, ніж епітети.
3
Залежно від вираження авторської оцінки все епітети поділяються на образотворчі, що виділяють істотна ознака зображуваного (мертва земля), і виразні, що дають авторську оцінку предмету (божевільна юрба). В основу метафори покладено подібність предметів за формою, кольором, розмірами, відчуттям і т.д. Тому метафори завжди є засобом вираження авторської характеристики предмета (перлина поезії, вогонь любові).
4
Особливістю епітета є його «вміння» вбирати в себе властивості багатьох тропів, в тому числі і метафор. У такому випадку визначають метафоричний епітет (золота осінь, руде сонце). Також і епітет може бути включений в розгорнуту метафору. («Топі та болота. Синій плат небес». С. Єсенін)