Як прикрасити реферат.

Реферат - письмова форма повідомлення, оформляйте певним чином і виступаюча в освітніх установах як вид творчої роботи. Для прикраси подібної роботи існують різні прийоми.
Інструкція
1
Використовуйте для написання реферату комп'ютер. Друкуйте аркуші формату А4 з параметрами: 210x297 мм (ліве поле 21 мм, праве поле 21 мм, верхнє поле 20 мм, нижнє поле 20 мм). У зміст включите малюнки, схеми, посилання, анотації і т.п.
2
Оформіть титульний аркуш реферату розміром шрифту 16 пт, назва теми пишіть напівжирним курсивом, заголовними буквами з вирівнюванням по центру. Нижче теми, по центру вкажіть автора або авторів реферату (розмір шрифту 14 пт, курсив, одинарний інтервал). В оформленні титульного аркуша документа використовуйте шрифт Times New Roman або інший, легко читається.
3
Прикрасьте титульний аркуш реферату малюнком або фотографією, близьким за змістом до тематики документа.
4
Набирайте основний текст реферату шрифтом Times New Roman, розміром 14 пт з одинарним інтервалом. Виділяйте в тексті нові абзаци. Найбільш значимі місця можна виділити напівжирним зображенням або курсивом. Використовуйте в тексті реферату марковані списки - такі, в яких підряд йде перерахування безлічі назв видів, методів, форм і т.п.
5
Пронумеруйте сторінки реферату. Нумерацію проставляйте, починаючи з другої сторінки, але з урахуванням першої.
6
Додайте колонтитули - заголовкові дані (назва глави, параграфа і т. П.), Які поміщаються під або над текстом на всіх або декількох сторінках будь-якого багатосторінкового видання. В програмі Word це можна зробити, виконавши команду: "Вид" - "Колонтитули".
7
Помістіть список використаної літератури на окремій сторінці. Використовуйте шрифт 12 пт, пронумерувати кожен джерело, номера посилань вкажіть в основному тексті у квадратних дужках.
8
Оформіть таблиці, схеми, малюнки. Над таблицею або схемою пишіть її назва, виділяйте його напівжирним зображенням, підкресленням або іншим шрифтом.
9
Зробіть рамку на кожній сторінці реферату, включаючи титульний лист. Для цього в програмі Word використовуйте команди: "Файл" - "Параметри сторінки" - "Джерело паперу" - "Межі". У діалоговому вікні вкажіть тип рамки і такі параметри, як ширина, колір і малюнок.
Корисна порада
Дотримуйтеся вимог до оформлення реферату, встановлених вашим учителем. Не перестарайтеся з прикрасою документа - все повинно бути в міру.