Як скласти план дисертації. Як скласти робочий план.

Від якості написання дисертації залежить, наскільки впевнено ви пройдете її захист. Як і будь-яке наукове дослідження, дисертаційна робота повинна мати строгу структуру, містити логічне і зважене виклад основних положень. Щоб виконати ці умови, приділіть особливу увагу початковому етапу роботи над дисертацією, а саме - складання докладного плану.
Інструкція
1
Для початку складіть робочий план дисертації. Він включатиме зразкову позначення розділів, глав і параграфів. Кожен елементарний (неподільний) розділ наповніть кількома десятками запитань, які будуть відображати його зміст. Формулювання питань нагадує постановку конкретних завдань і допомагає всебічно представити проблеми дослідження.
2
Складіть докладніший варіант плану, уточнивши і деталізувавши характеристики дослідження. Кожне питання, який вказує на ланцюжок проблем, розбийте на взаємопов'язані частини. Після такого детального аналізу може виявитися, що ряд питань слід об'єднати за новими принципами.
3
Використовуйте при складанні плану дисертації довільну форму викладу. Робочий план носить творчий характер і не повинен сковувати розвиток ідеї та задумів дослідника.
4
Слідкуйте за збереженням чіткої структури дисертації, яка включає глави, розділи і параграфи. При цьому немає необхідності з самого початку жорстко задавати назви частин, оскільки їх число і обсяг в ході роботи можуть змінюватися.
5
Послідовно розробіть внутрішню структуру кожної самостійної частини дисертації. При цьому дотримуйте логічний зв'язок і підпорядкованість питань, встановивши ту послідовність, яка дозволить сприймати дослідження як закінчений твір.
6
При складанні плану пам'ятайте про те, що кожен параграф повинен носити дослідницький характер. Включайте в формулювання такі терміни як «довести», «встановити», «з'ясувати», «обґрунтувати» і так далі.
7
Кожну позицію робочого плану пронумеруйте, а будь зібраної одиниці інформації присвойте свій шифр. Це дозволить систематизувати дані і вибудувати внутрішньо несуперечливу структуру кожного параграфа.
8
Використовуйте при складанні плану окремі картки. На них зручно записувати питання, які ляжуть в основу викладу. Такі рукописні картки легко переставляти, систематизувати, міняючи їх послідовність. Цю ж технологію використовуйте і при складанні попереднього списку використаної літератури, вказуючи на окремих стандартних картках бібліографічний опис джерел.
9
Після закінчення роботи над первинним варіантом плану ще раз уважно перегляньте його. Відредагуйте план, усуньте порушення логічної послідовності. Після внесення в план правок переходите до його здійснення.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=jyKgrkLO5GA
Корисна порада
Джерела: «Дисертація. Методика написання. Правила оформлення. Порядок захисту », Ф.А. Кузин, 2001. «Дисертація. Підготовка, захист, оздоблення », Ю.Г. Волков, 2001.