Що таке реформи.

Із засобів масової інформації постійно доносяться відомості про проведені в країні реформи. Майже всі вони позиціонуються як соціально значущі - спрямовані на поліпшення якості життя громадян. Однак цілі і значення реформ не завжди так вже однозначні.
Інструкція
1
Реформою (від латинського reformo - «зраджую») називається перетворення державної політики, інституційного устрою. Ключова відмінність реформи від інших форм трансформації суспільних, економічних і політичних реалій - ненасильницькі методи.
2
Таким чином, у структурі реформи є кілька ланок: для початку необхідно уявлення про бажаний стан справ у майбутньому (власне, це характерно і для передреволюційної обстановки). Далі потрібні реалістична оцінка нинішньої ситуації і план втілення планів у життя з урахуванням опору ситуації. Реформа не насаджується, а поступово вводиться в суспільно-економічний та політичний устрій.
3
Таке суворе визначення реформи - найбільш м'якого способу впровадження нововведень у державну дійсність. На ділі ж найчастіше мають місце не реформи, а трансформації. Це повертає до питання про цілі і призначення реформ. Перетворення на рівні державного устрою, в кінцевому підсумку, має на меті зміцнення чинної влади. У більшості ситуацій як метод служить підвищення лояльності громадян. Тоді реформи носять соціально спрямований характер. Однак історія знає безліч випадків, коли реформи, навпаки, знижували рівень життя населення: наприклад, збільшення пенсійного віку, скорочення соціальних допомог, посилення податкового гніту.
4
Найбільш відомими реформами в російській історії були: реформи Петра Великого (одна з них полягала в створенні апарату державного управління - Колегій, надалі стали Міністерствами), Столипінська аграрна реформа (спрямована на вирішення селянського питання і розвитку сільського господарства на початку XX століття), цикл реформ в роки Перебудови (1986-1991 роки). У російському політичному контексті останніх років термін «реформа» нерідко замінюється близьким за змістом поняттям «модернізація» (осучаснення). Скептики схильні бачити за цією риторикою спробу приховати неефективність вжитих заходів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=1uwNaw4EZ1A