Як знаходиться площа трикутника.

При вирішенні різних геометричних задач нерідко потрібно знайти площу трикутника або фігур, які можна представити в схемі декількох трикутників. Іноді площа цієї фігури потрібно обчислити і в побуті. Для визначення площі існує кілька способів, застосування кожного з яких визначається видом трикутника і відомими його параметрами.
Вам знадобиться
  • - лінійка;
  • - аркуш паперу;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Використовуйте для визначення площі трикутника так звану формулу Герона. Для цього виміряйте спочатку довжину сторін фігури, потім обчисліть їх суму. Суму довжин стoрон трикутника розділіть навпіл, щоб отримати напівпериметр. Отримані значення підставте в наступну формулу: S =? p (p - a) * (p - b) * (p - c), де a, b, c - довжини стoрон треугoльніка; p - полуперімeтр; ? - Знак добування квадратного кореня.
2
Якщо відомі довжина однієї із сторін трикутника і його висота, опущена на цю сторону, перемножте довжину сторони на висоту, а отриманий результат розділіть на два.
3
Щоб дізнатися площа рівностороннього трикутника, спочатку зведіть довжину його сторони в другу ступінь. Тепер отриманий проміжний результат помножте на квадратний корінь з трьох. Вийшло число розділіть на чотири.
4
Якщо перед вами прямокутний трикутник, виміряйте за допомогою лінійки довжини егo катетoв, тобто сторін, які прилягають до прямого кута. Перемножте довжини катетів, а отриманий результат розділіть на два.
5
Якщо ви маєте дані про величину кута між двома сторонами трикутника, і вам відомі довжини цих сторін, то площа трикутника знайдіть за формулою: St =? * A * B * sin ?, де St - площа трикутника; A і B - довжини сторін трикутника; ? - Величина кута, розташованого між цими сторонами.
6
Якщо ви знаєте величини одного з кутів (?), Довжину прилеглої до нього боку, а також величину другого прилеглого до даної стороні кута (?), То для визначення площі спочатку зведіть довжину сторони в квадрат, а потім отриманий результат розділіть на удвoенную суму кoтангенсов відомих кутів: St =? * A?/(Ctg (?) + Ctg (?)).