Що таке асоціація.

Асоціація - термін латинського походження, що позначає «об'єднання». Це поняття застосовується в різних сферах науки, і відповідно, має різне змістовне наповнення.
Інструкція
1
В астрономії зоряними асоціаціями називають групи молодих зірок, не пов'язаних або слабко пов'язаних гравітацією, які об'єднані загальним походженням і з плином часу, за даними досліджень вчених-астрономів, розширюються і розпадаються. Вони володіють великим розміром і відносно малою щільністю. Одна асоціація налічує від десятків до тисяч зірок, народжених областями зореутворення.
2
У програмуванні асоціативний масив підтримує операції по додаванню, видаленню й пошуку пари по наявному ключу. Це масив, в якому індексами можна застосовувати не тільки цілі числа, а й значення, які стосуються іншим типам.
3
У хімії асоціацією позначається злиття більш простих молекул в більш складні, які при цьому не викликають змін у хімічній природі речовини. Виділяють окремо асоціації молекул та іонів. Асоціація молекул заснована на дії міжмолекулярних сил. Іони асоціюються у зв'язку з появою електростатичних взаємодій. Асоціації впливають на властивості і важливі при утворенні комплексних сполук.
4
Асоціація в психології - це закономірний зв'язок, що виникає в процесі мислення між певними фактами, предметами, подіями, які залишилися у свідомості і пам'яті людини. За наявної асоціативного зв'язку між двома психічними явищами поява в мисленні певної події обов'язково призводить до виникнення у свідомості певного іншого, пов'язаного з першим. Це зв'язок, який виникає в ході мислення між складовими психіки, коли між двома об'єктивно не пов'язаними предметами існує суб'єктивна зв'язок. За типом утворення розрізняють кілька видів асоціацій: асоціації за схожістю, за контрастом, по близькості в просторі або в часі, причинно-наслідкові асоціації. В основі асоціації знаходиться коротка за часом генерація психічних імпульсів, які відповідають за предметне схожість. Основу мислення в такому випадку можна представити як операції з аналізу та синтезу утворилися умовних взаємозв'язків.
5
В суспільних науках асоціація - це організаційно-правова форма некомерційних організацій, яка представляє собою добровільне об'єднання юридичних осіб.