Як визначити вартість бізнесу.

Оцінка реальної вартості бізнесу може знадобитися в різних ситуаціях: при залученні інвестицій, купівлі-продажу бізнесу, складанні бізнес-плану подальшого розвитку і так далі. Визначальною при проведенні процедури оцінки вартості бізнесу є вартість активів компанії.
Вам знадобиться
  • - дані про активи компанії (фінансових вкладеннях, нерухомості, обладнанні, складські запаси, нематеріальних активах);
  • - дані про ефективність і доходи об'єкта бізнесу за можливо більший період часу.
Інструкція
1
Вартість бізнесу є відображенням результатів його діяльності. Розрахунок вартості необхідний для прийняття вірних рішень щодо майбутнього розвитку підприємства, а також при вирішенні питань купівлі-продажу прав власника або інвестування даного об'єкта бізнесу.
2
Оцінку вартості бізнесу проводите в кілька етапів. Зберіть інформацію про об'єкт оцінки, спираючись на документальне підтвердження всіх зібраних даних. Проведіть аналіз того сектора ринку, до якого відноситься даний бізнес, розгляньте аналогічні майнові комплекси.
3
Проведіть розрахунки згідно з основними підходами щодо оцінки бізнесу. Наприклад, для оцінки бізнесу, як приносить прибуток, використовуйте три основні підходи: дохідний, витратний та порівняльний. Узгодьте результати, отримані при проведенні розрахунків по різним методам.
4
При проведенні оціночної експертизи враховуйте вартість всіх активів компанії: - фінансових вкладень; - нерухомого майна; - обладнання; - складських запасів; - нематеріальних активів.
5
Оскільки бізнес - товар інвестиційний, так як витрати і доходи рознесені в часі, для визначення реальної вартості бізнесу візьміть до уваги дані за можливо більш тривалий період часу і оціните окремо: - ефективність роботи бізнесу; - наявні, справжні і плановані доходи; - перспективи розвитку; - рівень конкуренції в даному секторі бізнесу.
6
В якості факторів, що визначають ринкову вартість, враховуйте: - поточну і майбутню прибуток, витрати на створення на сучасному етапі аналогічного бізнесу (ті ж матеріальні та нематеріальні активи і позиція на ринку); - співвідношення пропозиції і попиту на майнові комплекси ; - подібні оцінюваного бізнесу, час отримання доходів, а також ліквідність активів.
7
Якщо метою проведення оцінки бізнесу є вчинення певних правових дій з об'єктом бізнесу, передбачте залучення до співпраці незалежного оцінювача, який має відповідну ліцензію, оскільки буде необхідно офіційний висновок про вартість компанії.
Зверніть увагу
Якщо результати проведеної оцінки достатньо оформити у вигляді ув'язнення, а не офіційного звіту про оцінку, то для скорочення витрат на проведену оцінку при складанні завдання оцінювачу визначте конкретно окремі процедури з пакету законодавчо обов'язкових.
Корисна порада
Для російських умов найбільш актуальними методами дохідного підходу є метод капіталізації доходу та дисконтування потоків.