Як визначити результат реалізації.

Для відображення господарських операція виробничих підприємств, спрямованих на випуск і реалізацію готової продукції, в бухгалтерському обліку використовується фінансовий результат від реалізації товару. Дана величина визначається щомісяця на підставі документів, які підтверджують факт реалізації.
Інструкція
1
Використовуйте рахунок 90 «Продажі» для узагальнення всієї інформації про реалізованої продукції і подальшого визначення фінансового результату. На кредиті рахунку необхідно відображати виручку від реалізації за відпускними цінами, а на дебеті - виробничу собівартість реалізованої продукції, вартість тари, комерційні витрати, акцизи, податок на додану вартість та інші витрати підприємства. У підсумку за дебетом збирається інформація за повної фактичної собівартості товару з податками і відрахуваннями, а по кредиту - суми, оплачувані покупцями при відпуску продукції.
2
Відкрийте за рахунком 90 «Продажі» субрахунка, який дозволять відобразити окремі складові, використовувані при розрахунку фінансового результату. Для цього використовуйте: субрахунок 90.1 «Виручка від продажу», субрахунок 90.2 «ПДВ», субрахунок 90.3 «Собівартість продажів», субрахунок 90.4 «Мита з експорту», субрахунок 90.5 «Акцизи», субрахунок 90.6 «Податок з реалізації» та інші. Обов'язково створіть субрахунок 90.9 «Прибуток/збиток від продажу».
3
Підрахуйте в кінці місяця обороти по кредиту і дебету рахунки 90 «Продажі». При цьому дебетові обороти по субрахунках 90.2-90.6 необхідно списати на кредит субрахунка 90.1. При зіставленні даних величин визначається позитивний чи негативний фінансовий результат реалізації. Отриману суму необхідно списати з субрахунок 90.9 на рахунок 99 «Прибутки та збитки». В результаті за рахунком 90 буде відсутня залишок на кінець місяця, а по його субрахунках щомісяця накопичуватиметься кредитове або дебетове сальдо.
4
Закрийте наприкінці звітного року всі відкриті субрахунка за рахунком 90, за винятком субрахунка 90.9, за допомогою внутрішніх записів на субрахунок 90.9. Таким чином, на 1 січня наступного звітного року буде нульове сальдо на всіх субрахунках. Проводячи подібні відображення, можна не тільки визначити результат реалізації продукції, а й зібрати необхідні відомості для складання звіту про прибутки та збитки.