Що таке багатокутник.

Багатокутник - це плоска геометрична фігура, що складається з відрізків, що перетинаються в трьох або більше точках. При цьому багатокутник є замкнутою ламаною лінією.
В многоугольнике точки - це вершини, а відрізки - сторони. Вершини, що належать одній і тій же стороні багатокутника, називаються суміжними. Відрізок, який сполучає будь-які дві вершини, що не лежать на одній стороні, називається діагоналлю. Багатокутник з n-вершинами називається n-кутником і має n-ну кількість сторін. Він ділить площину на дві частини: внутрішню і зовнішню області. Багатокутник, точки якого лежать по одну сторону від кожної прямої і проходять через дві його сусідні вершини, називається опуклим. Кутом опуклого багатокутника при даній вершині називається кут, утворений двома його сторонами, для яких ця вершина є спільною. Зовнішнім кутом опуклого багатокутника при даній вершині називається кут, суміжний з внутрішнім кутом багатокутника при цій вершіне.Окружность називається вписаною в багатокутник, якщо всі сторони багатокутника її стосуються, а багатокутник тоді є описаним близько цієї окружності. Окружність називається описаної близько багатокутника, якщо всі вершини багатокутника лежать на колі, отже, багатокутник називається вписаним в коло. Трикутники, чотирикутники, п'ятикутники - приклади багатокутників. Трикутником називається геометрична фігура, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, попарно з'єднують ці точки. Багатокутник, що має чотири сторони (і чотири кути), називається чотирикутником. Прикладами багатокутників є трапеції і паралелограми. Трапецією називається чотирикутник, у якого дві сторони паралельні (підстави), а дві інші (бічні) - ні. Параллелограммом називається чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Прямокутник - паралелограм, у якого всі кути прямі. Ромб - паралелограм, у якого всі сторони рівні. Квадрат - це прямокутник, який також має всі рівні сторони.Правільним називається такий багатокутник, у якого всі сторони і кути рівні. Будь правильний багатокутник є опуклим.