Як розрахувати оборотність капіталу.

Оборотність капіталу - це швидкість проходження грошовими коштами різних стадій виробництва і обігу. Чим більше швидкість обігу капіталу, тим більший прибуток отримає організація, що говорить про зростання її ділової активності.
Інструкція
1
Для характеристики оборотності капіталу розрахуйте два основні показники: оборотність активів і тривалість одного обороту.
2
Оборотність активів в оборотах розрахуйте діленням розміру виручки на середньорічну вартість активів. Коб = В/А де А - середньорічна вартість активів (всього капіталу); В - виручка за аналізований період (рік) .Найденний показник вкаже, яку кількість оборотів здійснюють кошти, вкладені в майно організації за аналізований період. При зростанні значення даного показника підвищується ділова активність фірми.
3
Розділіть тривалість аналізованого періоду на оборотність активів, тим самим ви знайдете тривалість одного обороту. При аналізі слід врахувати, що чим менше значення даного показника, тим краще для організаціі.Для наочності використовуйте таблиці.
4
Розрахуйте коефіцієнт закріплення оборотних активів, що дорівнює середній сумі оборотних активів за аналізований період, ділених на виручку організаціі.Данний коефіцієнт говорить про те, скільки оборотних коштів витрачено на 1 рубль реалізованої продукції.
5
Тепер зробіть розрахунок тривалості операційного циклу, який дорівнює тривалості обороту сировини і матеріалів, плюс тривалість обороту готової продукції, плюс тривалість обороту незавершеного виробництва, а також тривалість обороту дебіторської задолженності.Данний показник повинен розраховуватися за кілька періодів. Якщо відмічена тенденція до його зростання, це говорить про погіршення стану ділової активності компанії, т.к. при цьому сповільнюється оборотність капіталу. Тому у компанії підвищуються потреби в грошових коштах, і вона починає відчувати фінансові труднощі.
6
Пам'ятайте, що тривалість фінансового циклу - це тривалість операційного циклу за мінусом тривалості обороту кредиторської задолженності.Чем менше значення має даний показник, тим вище ділова активність.
7
На оборотність капіталу впливає і коефіцієнт стійкості економічного зростання. Цей показник обчислюється за формулою: (ЧПР-Д)/Скгде ЧПР - чистий прибуток компанії; Д - дивіденди; Ск - власний капітал.Данний показник характеризує середній темп росту розвитку організації. Чим вище його значення, тим краще, так як це говорить про розвиток підприємстві, розширенні і зростанні можливостей для підвищення його ділової активності в наступних періодах.