Як знайти площу.

Коли мова заходить про обчислення площі, то найчастіше мається на увазі не поверхня якої-небудь складної просторової конфігурації, а ділянку обмеженою периметром двомірної площини. Якщо така поверхня має хоча б приблизно правильну форму, то для розрахунків із заданою ступенем точності можна задіяти відомі формули обчислення площі відповідних геометричних фігур.
Інструкція
1
Якщо знайти потрібно площа ділянки поверхні, обмеженої колом, то обчисліть квадрат радіуса кола і помножте результат на число Пі. Можна задіяти в розрахунках діаметр замість радіуса - зведіть в квадрат його, теж помножте на число Пі, а потім знайдіть чверть від отриманого результату. Якщо відома довжина кола, то зведіть її в квадрат і поділіть на чотири числа Пі.
2
Якщо ділянка поверхні має прямокутну форму, то просто перемножте його довжину і ширину. Для квадратного ділянки це буде рівносильно зведенню довжини сторони в квадрат.
3
Для ділянки поверхні, що має трикутну форму, існує набагато більше число формул розрахунку площі, так як на відміну від попередніх варіантів, тут змінне значення можуть приймати і кути в вершинах фігури. Якщо відомі довжини всіх трьох сторін, то використовуйте формулу Герона.
4
Для цього спочатку знайдіть напівпериметр, тобто складіть довжини сторін і поділіть результат навпіл. Потім знайдіть різниці між цим напівпериметр і довжиною кожної зі сторін, результати перемножте і помножте на напівпериметр. З отриманого числа витягніть квадратний корінь - це і буде площа довільного трикутника.
5
Якщо відомі довжини двох сторін трикутника, а також величина кута, який лежить навпроти утвореною цими сторонами вершини, то для обчислення площі такої фігури перемножте довжини цих сторін і синус відомого кута, а результат поділіть навпіл.
6
Якщо довжина відома тільки для одного боку, але зате є дані про всіх кутах трикутника, то цього теж достатньо для обчислення площі. Зведіть в квадрат відому довжину сторони і помножте на синуси прилеглих до цієї сторони кутів, а результат поділіть на подвоєний синус третього кута.
7
Якщо обмежена поверхня, площа якої потрібно обчислити, має більш складну форму, то розбивайте її на прості і геометрично правильні фігури з трьома-чотирма вершинами, а потім знаходите і підсумуйте площі по перерахованих вище формулам.