Як визначити критичний обсяг продукції.

В бізнесі багато залежить від удачі, але багато що підпорядковується і різним економічним законам. Якщо перше контролювати практично неможливо, то друге піддається обчисленню. Так, можна розрахувати кількість продукції, яку необхідно для ліквідації витрат і витрат.
Вам знадобиться
  • Калькулятор.
Інструкція
1
Порахуйте постійні витрати підприємства. Для цього складіть всі витрати, які виникають в процесі ведення бізнесу. Особливістю цього виду витрат є те, що вони не змінюють свого значення з зміною обсягів продукції, що випускається. Наприклад, ними можуть бути податки, амортизаційні відрахування, оплата послуг обслуговуючого персоналу і т.д.
2
Визначте ціну одиниці продукції, що випускається. Як мінімум, до неї мають бути закладені кошти, затрачені на вихідний матеріал, на роботу з виготовлення продукту, а також на оплату праці співробітника підприємства.
3
Розрахуйте обсяг змінних витрат. На відміну від постійних, вони будуть прямо залежати від кількості випущеної продукції. Для того щоб знайти критичний обсяг продукції або точку незбитковості, слід отримати показник змінних витрат у розрахунку на одну одиницю товару.
4
Відніміть від ціни товару вийшло значення змінних витрат на один виріб. Після цього поділіть обсяг постійних витрат на число, що вийшло. Результат являє собою ту кількість продукції, яке слід випускати, щоб підприємство не було збитковим.
5
Розрахуйте запас фінансовий міцності. Іншими словами, визначте, наскільки далекі ваші реальні показники роботи підприємства від точки беззбитковості. Це дозволить вам володіти інформацією про те, які зміни в обсязі продукції ви можете допустити, а на які йти вже ризиковано.
6
Відніміть з фактичного обсягу продукції, що випускається раніше розрахований критичний обсяг. Розділіть вийшло значення на фактичний випуск продукції і помножте підсумок на 100%. Одержаний показник і буде тим критерієм, спираючись на який, можна приймати рішення про скорочення випуску виробленої продукції.