Як розрахувати матеріальний баланс.

Для визначення матеріального балансу складається економічна таблиця, в яку вносяться дані, що описують виробництво і розподіляють основні види продукції в натуральній формі. Розрахунок даного показника дозволяє проводити аналіз і складати плани натурально-речових співвідношень для оцінки національного капіталу.
Інструкція
1
Вирішіть, в якому вигляді буде розраховуватися матеріальний баланс. Він може бути складений на конкретний період часу, аж до години, або на обсяг продукції, що випускається. Також може бути використано одне виробниче напрям або загальна потужність підприємства.
2
Розробіть схему, в якій будуть відображатися всі показники матеріального балансу у вхідних і вихідних потоках. Обов'язково зазначте різні стадії виробничого циклу, які впливають на якісні та кількісні величини всіх технологічних потоків.
3
Внесіть якісні та кількісні показники у відповідну таблицю. Якщо матеріальний баланс розраховується для невеликого підприємства, то можна зупинити збір інформації на цьому етапі. В іншому випадку розробіть документ, який міститиме всі відомості про проект або новому виробництві. Якщо баланс визначається для діючого виробництва, то використовуйте вже отримані величини в ході виробництва за останній рік перед складанням даного звіту.
4
Прийміть в якості вихідних величин при розрахунку матеріального балансу показники, які були задані в річному проекті продуктивності організації по вступником матеріалами або по готовому виробу. Даний розрахунок необхідно перевести в годинну продуктивність. При цьому обов'язково врахуйте кількість робочих днів у році, кількість змін на добу і тривалість зміни. Обов'язково виключіть з розрахунку дні, під час яких походила модернізація, профілактика або ремонт обладнання.
5
Використовуйте для розрахунку матеріального балансу блок-схему, в якій враховуються вхідні і вихідні величини виробництва продукції, стехиометрические показники, коефіцієнти утилізації, втрати випущеної продукції і нормативи, пропоновані до вихідних потокам. Проаналізуйте отримані результати для складання планів.