Що таке матерія.

Термін матерія є фундаментальним поняттям відразу для двох наук: фізики і філософії. Слово сталося з латинської мови, де materia означає речовину. Для обох наук це досить складні поняття, але кожна людина на інтуїтивному рівні усвідомлює їх значення. Також матерією називають тканину.
Інструкція
1
В фізиці матерія - це все, про що можна судити завдяки відчуттям. Це фундаментальне поняття, воно охоплює будь-які об'єкти, все, що існує в просторово-часовому континуумі. Є два подання про матерію, чільні в фізиці. Відповідно до першого, простір включає в себе всі речі, що розглядаються цією наукою, а час - всі події, які відбуваються з цими речами. Тобто, матерія існує в просторі-часі. Це підхід, що бере початок від Ньютона.
2
Інший підхід, родоначальником якого вважається Лейбніц, в подальшому отримав свій розвиток у Ейнштейна в його теорії відносності. Згідно з ним, матерія сама зумовлює простір-час, а не поміщається в них, як при першому підході. Коли міняється матерія, змінюється час і простір, а не навпаки.
3
Робота з матерією є основною справою фізики, як науки. Опис її властивостей і побудова теорії взаємодії різних видів матерії - це і є головне завдання фізики. У сучасній науці матерія ділиться на два типи. Перший - це речовина. Воно характеризується тим, що складається з частинок, між якими нічого немає, тобто є порожнини. Другий тип матерії - це поле. Воно не має порожнин, а його щільність є абсолютною величиною, хоч і мінливої, можливо, в міру віддалення від центру поля, якщо він існує.
4
В філософії матерія є фундаментальною категорією, яка характеризує спостережувану людиною об'єктивну реальність навколишнього світу. Матерія перебуває у світі незалежно від людини, тобто об'єктивно, але може бути пізнана їм за допомогою відчуттів. На основі матерії виводиться поняття матеріального, антагонізмом якому є ідеальне.
5
Матерія - онтологічний термін, тому не можна однозначно співвіднести її з так званою реальністю, так як реальність - поняття, що відноситься до гносеології.
6
Також матерією називається тканина. Це текстильний виріб, яке було створено за допомогою ткацького верстата шляхом перпендикулярного переплетення ниток. Тканина може бути проведена на верстаті вручну або ж промисловим шляхом. Такі види текстильних виробів, як трикотаж (який отримують не шляхом ткання, а за допомогою в'язання) або всілякі повстяні-валяні вироби, не відносяться до тканої матерії.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=pKPNLbm0Yuo