Що таке лібералізм.

Категоричні державні та релігійні теорії виникають від незадоволеності народу ситуацією в країні. Лібералізм не є винятком. Він з'явився у відповідь на необмежену феодальну монархію і повне попрання прав і свобод людини
Поняття «лібералізм» походить від латинського слова «свобода». Біля витоків цього державного та економічного принципу стоять Джон Локк, Іммануїл Кант і Адам Сміт. Істотний вплив на його розвиток надавали Гумбольдт і Таквіль, а також багато сучасних економістів і політиків. У первинному своєму вигляді лібералізм закликав до повного скасування ролі держави в суспільстві. Він припускав верховенство прав людини над усіма іншими державними принципами. Водночас теорія виводила на перші позиції і обов'язки людини. Протягом століть лібералізм ставав чільною державною політикою все більшої кількості країн. Він став впливати навіть на перш необмежені монархії та диктатури. Ліберали виступали за відділення релігії від держави, введення ринкової економіки та приватну власність. Однією з перших країн, де лібералізм відбувся як основний напрямок державного розвитку, стали США. З часом ліберальна теорія стала все більше ухилятися в економіку. І на цьому тлі від основної течії лібералізму відокремився неолібералізм. Позиція його адептів базується на знищенні протекціонізму як явища і повному відділенні економіки від політики. Повна свобода ринку і необмежена конкуренція є головними принципами цієї теорії. Водночас лібералізм, незважаючи на своє історичне протиставлення чинній владі, не виключає вплив держави на економіку. Адже тільки так можна забезпечити не тільки економічне, але і соціальне розвиток громадянського суспільства. Особливо на зміцненні державної влади стали наполягати нові ліберали. Цей рух виник у часи «едвардской» епохи в Англії. В якості основної мети боротьби її прихильники вибрали максимальний розвиток соціальної сфери. З іншого боку від лібералізму відокремилося самостійне напрям, що носять назву «либертарианство». Воно не визнає ніяких обмежень волі людини, являючи собою анархічну ідеологію. В постулатах либертарианство виглядає як ідеальна демократія. Але на ділі вона повністю антидержавна. Водночас сучасний лібералізм відстоює тільки права тих людей і країн, світогляд та інші погляди схожі з ліберальними політиками і бізнесменами. Незгодні ж піддаються різного роду дискримінації. Це добре видно на прикладах безцеремонній внутрішньої і зовнішньої політики США та сучасної Росії. У Росії лібералізм почав розвиватися з крахом комуністичної ідеології. Але в своєму розвитку він став більше схожим на суміш гіпертрофованих лібертаріанства і неолібералізму з елементами чиновницького свавілля. Світанок корупції і розгул бандитизму одночасно з постійними розмовами про права людини сильно похитнули народну довіру до ліберальних основам. Саме тому більшість росіян не відокремлює лібералізм 90-х років від анархізму. І сучасним лібералам потрібно чимало зусиль, щоб відновити довіру народу до лібералізму.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=_gvcFzHmBpM