Що таке економіка.

Економіка - це те, від чого неможливо втекти. Кожна людина в сучасному світі змушений брати участь в економічних відносинах, оскільки є економічною одиницею.
Економіка - це досить ємне поняття, цьому терміну дано кілька визначень. Економіка - це сукупність виробничих відносин у межах підприємства, країни, кількох країн, світу, і людської психології. Ця наука дозволяє зрозуміти, як люди застосовують ті чи інші ресурси з метою задоволення потреб. Іншими словами, економіка регулює діяльність суспільства, спрямовану на виробництво різних споживчих благ.Ізначально економіка являла собою науку про правильне ведення домашнього господарства. Країною, в якій зародився цей термін, була Греція. Історики вважають, що слово "економіка" придумав місцевий поет Геспода в 6 столітті до нашої ери. Пізніше розвивали тему економіки у своїх наукових працях знамениті мислителі давнини Аристотель і Ксенофонт. Уже в 7 столітті до нашої ери в Китаї з'явилися перші монети, які стали виконувати роль еквівалента вартості товарів. А гроші - це основа економіки. Довгий час гроші в усьому світі були металевими, до тих пір, поки в 7 столітті (знову в Китаї) не з'явилися паперові гроші. До 1971 року цінність грошей забезпечувалася золотом. Але американський президент Ніксон скасував "золотий стандарт" - прив'язку долара до золота. Плоди цієї реформи досі відбиваються на стані сучасної світової економіки. З моменту свого виникнення економіка постійно розвивається, і на сьогоднішній день є однією з найдинамічніших наук. З точки зору макроекономіки (економіки конкретної країни), економіка тісно пов'язана з політикою. Влада формує і підтримує ту чи іншу економічну політику, економічний лад, проводить фінансове реформування. Основне завдання економіки в задоволенні потреб населення, підвищенні їх добробуту, продовження людського роду. Фундаментом здорової економіки країни мають бути підприємства, що виробляють товари і послуги для населення. Країнам з розвиненою економікою за рахунок праці своїх громадян вдається забезпечувати не тільки практично всебічне внутрішнє споживання, а й проводити експорт конкурентоспроможної продукції. У Росії економіка переважно сировинна, свого виробництва практично немає. Одна з головних рис сучасної світової економіки - прагнення до глобалізації та інтеграції. Деякі експерти вважають, що це незмінно приведе до появи світового Уряду та єдиною для всіх країн валюти.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=UsENzMtmoqc