Як знайти середньорічну вартість основних засобів. Як розрахувати середньорічну вартість виробничих основних засобів.

Перенесення вартості основних фондів на готову продукцію здійснюється протягом тривалого часу, який може охопити декілька виробничо-технологічних циклів. У зв'язку з цим облік основних засобів організовується так, щоб можна було одночасно відображати збереження первинної форми і поступову втрату вартості. Одним з найважливіших показником при цьому є середньорічна вартість основних фондів.
Інструкція
1
Визначте первісну вартість основних фондів на початок року. Дана величина відображає фактичні витрати підприємства на створення або придбання ОС. При розрахунку даної величини враховується вартість придбаного обладнання чи іншого об'єкта ОЗ, витрати на проведення монтажних робіт, витрати на доставку, а також інші витрати, пов'язані з введенням об'єкта в експлуатацію. Далі необхідно відкоректований первісну вартість на величину зносу ОС, щоб отримати показник на початок поточного року.
2
Розрахуйте вартість основних засобів, які вводилися і виводилися протягом року на підприємстві. При введенні об'єктів приймається в розрахунок їх первісна вартість, а при виводі враховується величина, яка прийнята в поточному місяці на балансі. Відредагувавши первісну вартість ОЗ на початок року на суми вартості введення і виведення ОЗ протягом року, отримаєте первісну вартість на кінець року.
3
Використовуйте спрощену формулу розрахунку середньорічної вартості ОС. Для цього необхідно скласти початкові вартості на початок і кінець року і розділити суму на 2. Даний розрахунок дає лише приблизний результат, тому частіше використовується боле складна формула.
4
Враховуйте місяць введення і виведення об'єктів основних засобів при розрахунку середньорічної вартості. Для цього відкоригуйте вартість введених і вибулих ОС на число повних місяців, що минули з моменту введення і введення об'єкта, розділене на 12.
5
Після цього складіть первісну вартість на початок року з відкоригованої вартістю введених ОС і відніміть з суми нове значення вартості вибулих ОС. Однак найбільш точну середньорічну вартість можна отримати, якщо враховувати в розрахунку середньомісячну вартість, яка визначається як середньоарифметичного вартості на початок і на кінець місяця.
Основні фонди - це майно підприємства, яке бере участь у виробничому процесі багаторазово, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і переносячи вартість на продукцію, що випускається по частинах.
Інструкція
1
Основні фонди враховуються в натуральній формі. Вона необхідна для підрахунку виробничих потужностей, планування виробничої програми. Основні фонди мають також вартісну оцінку, яка потрібна для визначення їх структури та динаміки, величини амортизації, ефективності використання.
2
Всі основні фонди приймаються на баланс за первісною вартістю. Вона включає суму витрат на придбання, транспортування і монтаж виробничих фондів. В процесі використання основних фондів здійснюється їх переоцінка. Її зміст полягає в тому, щоб в умовах ринку визначити вартість майна на даний момент. Різниця між первісною або відновною вартістю і нарахованої амортизацією - залишкова вартість основних фондів.
3
В процесі діяльності підприємства відбувається безперервний процес відтворення основних фондів. Деякі їх них знову вводяться в експлуатацію, інші вибувають. При цьому надходження основних фондів може здійснюватися шляхом придбання за плату, нового будівництва, укладання договору оренди, безоплатного отримання і т.д. Ліквідуються основні фонди внаслідок фізичного або морального зносу.
4
При оцінці основних фондів визначають їх середньорічну вартість, яка розраховується наступним чином: ОФ ср = ОФ нг + ОФ введ * n1/12 - ОФ виб * n2/12, гдеОФ нг - вартість основних фондів на початок року, ОФ введ - вартість введених основних фондів протягом року, ОФ виб - вартість вибулих протягом року основних фондів, n1 - кількість місяців використання введених основних фондів, n2 - кількість місяців, протягом яких вибулі основні фонди не функціонували.
5
Існує ще один метод розрахунку середньорічної вартості основних фондов.ОФ ср = ((ОФ нг + ОФ кг)/2 + ОФ міс)/12, гдеОФ нг - вартість основних фондів на початок року, ОФ кг - вартість основних фондів на кінець року, ОФ месс - вартість основних фондів на початок кожного місяця.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=J9wKRLwMPr8