Як скласти анкету для соціологічного дослідження.

Підготовка соціологічного дослідження вимагає проведення багатьох робіт, наукових процедур і операцій. Одним із підготовчих заходи є складання анкети для проведення опитування. Щоб якість анкетного опитування відповідало вимогам, що пред'являються до наукового експерименту, необхідно ретельно підготувати анкету.
Інструкція
1
Розробіть програму опитування. Визначте цілі дослідження і кінцевий результат, який повинен бути отриманий в результаті анкетування.
2
Продумайте структуру анкети. Вона повинна включати звернення, власне блок питань і паспортну частину, в якій респондент повинен вказати деякі демографічні дані.
3
Особливу увагу приділіть основний (змістовної) частини анкети. Включіть в неї інформацію про цікавить суспільному явищі, оцінку респондентами тих чи інших подій. Враховуйте при цьому можливі мотиви участі людини в анкетуванні.
4
Керуючись цілями дослідження, сформулюйте програмні питання анкети. Формулювання кожного питання має бути зрозуміла респонденту і не повинна допускати подвійного тлумачення сенсу.
5
Підготуйте стільки питань, щоб на відповіді респондент міг витратити не більше 30-40 хвилин. Якщо не дотриматися цю вимогу, увагу людини розсіюється, і якість відповідей буде незадовільним.
6
Починайте анкету з простих питань, поступово їх ускладнюючи. Це робиться для того, щоб інтерес до опитування не знижувався, а підвищувався. Найважчі питання доцільно помістити в середину опитувального листа. Перше питання анкети зробіть нейтральним. Він не повинен бути ні дискусійним, що передбачає участь у полеміці, ні настораживающим.
7
Робіть питання анкети логічними і внутрішньо несуперечливими. Спочатку мова повинна йти про встановлення того чи іншого факту, а вже потім про його оцінку.
8
Після складання першого варіанту анкети перевірте, щоб мова викладу був простим і вільним від стандартних кліше, газетних штампів. При необхідності проведіть коректування тексту. Можливо, вам доведеться підготувати два-три варіанти анкети, щоб вибрати з них найбільш підходящий.
9
Акуратно оформите анкету, подбавши про її поліграфічному виконанні. Неохайний і недбалий вид документа здатний відштовхнути респондента і знизити якість опитування.