Як ввести початкове сальдо.

Введення початкового сальдо є обов'язковою процедурою перед початком роботи з програмою «1С: Підприємство». Тільки в цьому випадку можна забезпечити зручне і точне ведення податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, а також повноцінне функціонування програми. Вносити дані про початковий сальдо необхідно на підставі первинної документації.
Інструкція
1
Встановіть всі необхідні параметри для обліку основних засобів організації. Для цього необхідно скористатися документом «Введення початкових залишків по ОС». Ця функція є самодостатньою, оскільки дозволяє здійснити повний облік відомостей про основні фонди. Вносьте дані тільки відповідні поточному стану ОС, які прийняті вже до обліку і ще не списані, не варто переносити в програму історію руху та амортизації по них.
2
Введіть початкове сальдо за розрахунками з працівниками перед тим, як приступити до нарахування заробітної плати в програмі 1С. Відкрийте документ «Нарахування заробітної плати», де вкажіть відомості по залишках взаєморозрахунку зі співробітниками, з податків і з страховими внесками.
3
Також зареєструйте наявність заборгованості на рахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» з посиланням на рахунок 00 «Допоміжний рахунок». Якщо у підприємства є непогашені позики, то необхідно сформувати документ «Договір позики».
4
Оформіть сальдо за розрахунками з підзвітними особами формуванням документа «Видатковий касовий ордер» і «Прибутковий касовий ордер». Тип операції при цьому вказується або «Видача грошових коштів підзвітній», або «Повернення грошових коштів подотчетнік». Початкове сальдо по подотчету відображається у бухгалтерському обліку програми на дебеті рахунка 301 «Каса» і кредиті рахунку 00 «Допоміжний рахунок».
5
Зведіть початкове сальдо готівкових грошових коштів за допомогою документа «Прибутковий касовий ордер», в якому ставитися прапор «Оплачено» і відзначається «Інший дохід грошових коштів». Для сальдо на розрахункових рахунках використовується розділ «Платіжний ордер: надходження грошових коштів». Оформіть даний документ за всіма розрахунковими рахунками підприємства, на яких є залишки.
Для ведення в програмі «1С: Підприємство» бухгалтерського, податкового та управлінського обліку організації необхідно ввести початкові залишки в інформаційну базу. Вони необхідно для повноцінного функціонування програми та формування достовірних звітів. Ввести початкові залишки необхідно в усі відповідні первинні документи.
Інструкція
1
Використовуйте документ «Оприбуткування товарів» для формування залишків по матеріальних цінностей, які знаходяться у власності компанії. Заповніть відповідні дані в таблицю «Товари» із зазначенням певних значень у полі «Статус партії», «Рахунок обліку», «Статистика приросту-убутку запасів», «Вид оподатковуваної діяльності», «амортизується», а також «Вид діяльності по ПДВ» . В якості кореспондуючого рахунку для бухобліку вказується 00 «Допоміжний рахунок». Якщо на підприємстві облік матеріальних цінностей ведеться складськими ордерами, то їх перелік необхідно вказати в документі «Прибутковий ордер на товари».
2
Введіть початкові залишки по всій тарі, яка отримана у постачальників і передана покупцям. Внесіть дані по залишках зворотної тари в документ «Надходження товарів і послуг» розділу «Тара».
3
Вкажіть залишку по виробничим затратам та шлюбу у виробництві. Для матеріальних витрат використовується документ «Оприбуткування незавершеного виробництва», а для нематеріальних та шлюбу - «Інші витрати: відображення». Виберіть тип вартості «Фіксована», вкажіть характер і вид витрат.
4
Для бухгалтерського обліку в документі вкажіть рахунок видатків 231 «Основне виробництва» і 232 «Допоміжне виробництво», після чого перейдіть в закладку бухобліку та проставте значення 00 «Допоміжний рахунок». Для барка у виробництві вказуєте рахунок витрат 24.
5
Використовуйте для введення початкових залишків по сировини, що використовується у випуску продукції, розділ «Виробничі витрати». При цьому вказується вид витрат «Матеріальні». Якщо використовується давальницька сировина, то зазначається статус «Прийняті в переробку», а якщо напівфабрикати, вироблені на підприємстві, то статус «Власні».
6
Внесіть дані по основних засобів в документ «Введення початкових залишків по ОС». Даний документ дозволяє внести всю інформацію по основних фондах підприємства, які приймаються в обліку.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=lBWSfk9KHuo