Що таке республіка.

«Республіка» - термін, піднятий на стяги Французькою революцією, нерідко ототожнюється з демократією. Для того щоб скласти уявлення про справжній зміст цього поняття, варто заглянути в глиб століть і зрозуміти, що мали на увазі під цим словом в різні епохи.
Інструкція
1
Республіка означає форму державного устрою, при якій влада належить виборним державним інститутам. Протиставляється монархії, що припускає передачу влади в спадщину. Це поняття, перекладається з латині як «справа народу» (res publicae) виникає з Стародавнього Риму, де сформувалося у відповідний період. Історія знала і до цього форми державного ладу, в яких суверенітет належав всім дорослим вільними чоловікам (наприклад, так звана афінська демократія). Втім, стародавні республіки мають мало спільного з сучасними трактуваннями цього поняття.
2
Надалі принципи республіки: «свобода, рівність і братерство» стали ідеалами Великої Французької революції. Республіканізм увазі пріоритет права в суспільстві. У цьому його ключова відмінність від демократії як політичного режиму: при демократії більшість може нав'язати свою волю меншості, республіканізм ж передбачає наявність у кожного громадянина непорушних прав і свобод. У той же час рівність як право брати участь у політичному житті країни (обирати і бути обраним, створювати об'єднання і партії) є одним з ключових моментів і демократичного режиму теж.
3
У радянських енциклопедіях термін «республіка» трактувався двояко: передбачалося існування в світі соціалістичних республік, в яких всіх члени суспільства в рівній мірі беруть участь у житті країни, і буржуазні, де меншість експлуатує превалюючий за чисельністю робітничий клас.
4
У сучасній політичній теорії виділяють два основних види республіканського правління: президентську і парламентську республіку. І в тому, і в іншому типі істеблішменту присутні обидва інститути влади. Розрізняються вони обсягом і характером повноважень. Також в сучасному світі відомі такі види республіки, як ісламська, радянська, народна, федеративна.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=sO_msJnGzU4
Зверніть увагу
Принцип республіканізму увазі просвітництво, щоб кожен громадянин знав свої права і вмів ними користуватися. Термін «республіка» тісно корелює з поняттям демократичного режиму, правової держави і громадянського суспільства.