Що таке праця.

Праця - особлива діяльність всіх людей, яка спрямована на задоволення основних потреб суспільства. Він може бути здійснений як за допомогою спеціальних знарядь, так і за допомогою інтелекту.
Інструкція
1
Під працею прийнято розуміти всі дії, які організовані підприємствами та країнами для зайнятості більшої частини населення. У цьому випадку більшість людей стає підконтрольним верхівці спільноти, яка включає власників корпорацій і банків.
2
Якщо розглядати людину як особистість (не частина загальної системи), то для нього праця - це все, що він зробив за своє життя до теперішнього моменту. Знову ж таки, тут можна знову провести поділ на інтелектуальні та виробничі досягнення. Лише небагатьом особистостям вдається досягти успіху в тому і іншому аспектах. У процесі трудової діяльності людина прагне розвивати і реалізовувати свій розумовий і фізичний потенціал. Праця покликаний об'єднати людство з природою, хоча найчастіше виходить так, що остання змінюється на догоду прогресу і людині.
3
Для економічної теорії праця являє собою найважливіший фактор виробництва. Історичний матеріалізм трактує дане поняття як своєрідну субстанцію історії, головну діяльність і спосіб життя людини. За весь час існування цивілізації люди навчилися створювати знаряддя праці для перетворення предметів праці в готовий продукт, який потрібен для розвитку всього суспільства. З плином часу важка праця змінився на автоматизацію багатьох процесів, але від цього дане поняття не втратило свою значимість і силу.
4
Форма колективної праці призвело до виникнення виробничих відносин. Праця - суспільне поняття і явище. Тому доцільно підняти питання про організацію даної діяльності. Таким засобом контролю якраз і стала мова і мова людей. Все це допомагало і допомагає досі здійснювати даний тип відносин. Кожній людині, незалежно від його бажань, доводиться розуміти суть цього процесу і включатися в його роботу для створення благ для себе і всіх живих людей.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=zrUojws6gMs