Як написати фінансовий план.

Фінансовий розділ бізнес-плану - це найбільш значуща для інвесторів частину. Він повинен розкривати фінансову суть проекту в трьох основних формах: звіті про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів та бухгалтерському балансі. При цьому показники даних форм розраховуються не менш ніж за три або п'ять років з поквартальною або помісячною розбивкою.
Інструкція
1
У звіті про прибутки і збитки вам необхідно відобразити, чи буде ваш проект прибутковим, скільки грошей ви будете мати після здійснення всіх необхідних витрат. Але в той же час даний звіт не відображає реальну вартість вашої компанії. Підприємство може почати втрачати гроші, але його вартість може залишатися високою протягом тривалого періоду часу. Або фірма може бути прибутковою, але не достатньо платоспроможною, щоб гасити виставлені рахунки.
2
У зв'язку з цим вам необхідно скласти звіт-прогноз про рух грошових коштів. Він відображає платоспроможність компанії, наявність у неї коштів для оплати рахунків. Цей звіт є найбільш важливим фінансовим документом бізнес-плану. У той же час він не характеризує прибуток компанії, він відображає тільки рух грошей на рахунках і в касі підприємства. Складаючи дану форму, показуйте окремо грошові потоки, що надходять від продажу продукції і від інших видів діяльності, наприклад, відсотків за банківськими депозитами, доходів за цінними паперами і т.д. Це дозволить чітко уявити джерела надходження коштів і можливості реалізації вашої продукції в кредит.
3
Баланс необхідний для того, щоб показати інвесторам, скільки коштує ваше підприємство. Він дає моментальне уявлення про величину активів, власного і позикового капіталу фірми, її ліквідності і платоспроможності. У балансі відображається вартість майна компанії (основних і оборотних коштів), а також джерела їх утворення. Баланс є не менш важливим документом, ніж звіт про прибутки і збитки, оскільки він дозволяє оцінити, які суми підприємство збирається вкласти в активи різних типів і за рахунок чого керівництво збирається фінансувати їх створення або придбання.
4
Для більш наочного відображення відбуваються на підприємстві фінансових процесів, сформуйте графік беззбитковості. У фінансовому плані він являє собою схему, що показує вплив на прибуток таких показників як обсяг виробництва, продажна ціна і собівартість продукції. За допомогою такого графіка визначається точка беззбитковості - такий обсяг виробництва, при якому крива, що показує зміну виручки від реалізації, перетнеться з кривою собівартості продукції при заданому рівні цін.
На сьогоднішній день кожне підприємство прагне організувати довготривалий збут продукції як основну складову стабільного прибутку. Для успішної реалізації подальших виробничих планів необхідно розробляти стратегічне планування діяльності підприємства, яке в результаті оформляється бізнес-планом. Основним розділом бізнес-плану, на який спираються інвестори і керівники, є фінансовий план.
Інструкція
1
Почніть зі складання звіту про прибуток і збитки. Даний звіт буде першим параграфом фінансового плану підприємства. У звіт про прибутки і збитки включіть прогнозовані значення виручки від продажів продукції за наступні 2 роки. Рекомендується оформляти звіт у вигляді таблиці. Основними рядками цієї таблиці будуть такі показники, як: виручка від реалізованої продукції, вартість проданих товарів, адміністративні витрати, витрати на виплату відсотків, податки і витрати на продажу. При підрахунку вартості проданих товарів не забудьте врахувати такі статті, як: витрати матеріалів, зарплата працівників, оренда та страховка, амортизація, податки на нерухомість і комунальні послуги.
2
Відобразіть планові показники по готівковим грошовим надходженням. План по готівки - це другий параграф фінансового плану. Даний звіт необхідно скласти у вигляді таблиці. У звіті необхідно відобразити місячний план надходжень і витрат на підприємстві за 1 рік. У план необхідно включити такі статті, як: отримані грошові кошти, джерела капіталу, заробітна плата, матеріали, куплене обладнання, ремонти приміщень та адміністративні витрати.
3
Складіть прогнозний баланс активів і пасивів на вашому підприємстві. Даний баланс буде третім параграфом фінансового плану. В баланс необхідно включити такі статті, як: грошові кошти, рахунки дебіторів (рахунки до отримання), товарно-матеріальні запаси, основний капітал, амортизація, залишкова вартість основного капіталу та нематеріальні активи.
4
Оформіть звіт по основних фондах, який буде представляти собою 4-й параграф фінансового плану. У звіт включіть вартість заводського та офісного обладнання, а також відобразіть дати покупки основних фондів, причини покупки, норми амортизації та джерела фінансування.
5
Розрахуйте показники фінансової діяльності і відобразіть їх значення у заключному параграфі фінансового плану. Тут необхідно відобразити значення таких показників, як: повернення інвестицій, чистий прибуток до виручки від реалізації, поточна ліквідність, термін звітів до отримання, строк звітів до оплати, середній термін зберігання товарно-матеріальних цінностей, оплату відсотків, відношення заборгованості до власного капіталу та інше .