Як розрахувати рентабельність бізнесу.

У зв'язку зі сформованою ситуацією на світовому ринку і нестабільністю економіки в цілому власники приділяють все більший час аналізу діяльності своїх підприємств. За допомогою такого аналізу можна об'єктивно оцінити платоспроможність компанії, ефективність і прибутковість її діяльності, а також перспективи розвитку. Для скорочення витрат і управління фірмою найбільш ефективними є показники рентабельності.
Інструкція
1
Найбільш істотним показником, який ви можете розрахувати при оцінці рентабельності бізнесу, є рентабельність власного капіталу. Власники підприємства отримують рентабельність своїх інвестицій у вигляді вкладів до статутного капіталу. В обмін на це вони мають права на відповідну частку прибутку. Тому, з точки зору власників, рентабельність капіталу є найбільш важливим показником діяльності компанії, оскільки вона характеризує розмір прибутку, яку отримає власник з кожної гривні вкладених коштів.
2
Ще одним показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства, є оборотність активів. Він відображає, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи компанії. Даний показник характеризує інтенсивність використання всіх активів, незалежно від джерел їх утворення. Крім того, оборотність активів показує, яку частину виручки підприємство отримує з кожної гривні коштів, вкладених в активи. Збільшення цього показника говорить про більш ефективне їх використання.
3
В якості головного індикатора ефективності діяльності підприємств, що мають відносно невеликі обсяги основних засобів і власного капіталу, використовуйте рентабельність продажів. Вона визначається як відношення прибутку від реалізації продукції (операційного прибутку) до обсягу продажів (виручки) за певний період. Рентабельність продажів показує, яку суму чистого прибутку отримує фірма з кожної гривні проданої продукції, або скільки коштів залишається в її розпорядженні після покриття собівартості, сплати податків та відсотків за кредитами.
4
Для оцінки ефективності оперативної діяльності ви можете застосовувати показник рентабельності активів. Він є основним виробничим показником, що відображає ефективність використання вкладених коштів. Рентабельність активів визначається як відношення величини чистого прибутку і середньої вартості активів за певний період. Вона залежить від двох факторів: прибутковості продажів і оборотності активів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=1u46HRorsu4
Ретельний аналіз майбутнього прибутку і потенційних виробничих витрат дозволяє підприємству не тільки розумно будувати свій бізнес, а й приймати вірні рішення щодо вкладення інвестиційних коштів. Рентабельність інвестицій - ефективний показник прибутковості компанії і вирішальний фактор для майбутніх інвесторів.
Інструкція
1
Рентабельність інвестицій - важливий показник привабливості підприємства для вкладення коштів сторонніх інвесторів. Для його розрахунку необхідний об'єктивний аналіз майбутніх доходів і витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
2
Рентабельність показує, у скільки разів може збільшитися вкладений капітал після виробництва і реалізації продукції. Математично ця величина дорівнює відношенню чистого приведеного доходу до суми інвестицій. Її виражають у відсотках, оскільки вона показує, у скільки разів підприємство здатне збільшити позикові кошти за виробничий цикл.
3
Отже, аналіз рентабельності інвестицій показує, який дохід принесе здійснення проекту, в який інвестовано кошти, що припадає на кожну одиницю (рубль, долар, євро і т.д.) вкладеного капіталу: РІ = ЧПД/ІС * 100% .
4
Рентабельність інвестицій також називають нормою рентабельності. У даній формулі ЧПД - це чистий приведений дохід, який обчислюється як різниця між приведеною вартістю та вартістю первинних вкладень.
5
Наведена вартість - це вартість всіх майбутніх витрат і доходів, обчислена на даний момент за визначеною процентною ставкою з використанням формули складних відсотків. Такий розрахунок називається дисконтуванням, він застосовується для підрахунку всіх величин, пов'язаних з аналізом майбутніх інвестицій (норма прибутковості, термін окупності та ін.)
6
Величина чистого приведеного доходу сама по собі має дуже важливе значення для майбутніх акціонерів, оскільки означає фактичне збільшення капіталу компанії. Для залучення інвесторів ця величина повинна бути позитивною. Хоча його нульове або навіть негативне значення не говорить про те, що підприємство збиткове; це може означати, що була невірно обрана ставка дисконтування. При іншому її значенні розрахунок цілком може дати позитивне число.
7
Процес аналізу ефективності майбутніх інвестицій складається з декількох етапів: фінансовий аналіз підприємства (оцінка його можливостей), прогнозування грошового потоку, вибір ставки дисконтування, підрахунок основних показників ефективності інвестицій і облік впливу факторів можливого ризику (труднощі при реалізації продукції, вплив інфляції і т.д.).
Зверніть увагу
В якості ставки дисконтування часто вибирають ставку рефінансування або показник середньої прибутковості на ринку, який приймають з похибкою, пов'язаної з можливим ризиком.