Як порахувати середній відсоток. зростання за періодами в процентах.

Відсотки показують величину якоїсь довільно обраної частки по відношенню до цілого. Показники, виражені в процентах, називаються відносними і не мають розмірності. При вимірі зміни будь-якого показника за кілька послідовних періодів часу буває необхідно обчислити середнє значення процентної зміни за кожен з цих періодів.
Інструкція
1
Якщо дані початкове і кінцеве абсолютні значення показника, середній відсоток зміни якого треба розрахувати, то спочатку визначите загальний відсоток зростання або падіння. Отриману величину поділіть на кількість періодів, для кожного з яких потрібно визначити середнє значення. Наприклад, якщо кількість зайнятих на виробництві працівників на початок минулого року дорівнювало 351, а на початок поточного року вросло до 402, то за 100% треба прийняти число 351. Вихідний показник за весь період збільшився на 402-351 = 51, що становить 51/351 * 100? 14,53%. Для визначення середнього відсотка зростання по місяцях минулого року розділіть це число на 12: 14,53/12? 1,21%.
2
Якщо у вихідних даних наведені початкове значення показника і абсолютні величини його зміни за періодами, то почніть з підсумовування змін за періодами. Потім, як і в попередньому кроці, визначте величину отриманого числа у відсотках від вихідного значення і поділіть результат на кількість підсумованих значень. Наприклад, якщо на початок року число службовців дорівнювало 402, потім в Січні було прийнято додатково 15 осіб, а в лютому та березні було скорочено по 3 працівники, то загальна зміна чисельності за квартал склало 15-3-3 = 9 або 9/402 * 100? 2,24%. Середній відсоток зміни за кожен місяць першого кварталу дорівнюватиме 2,24/3? 0,75%.
3
Якщо величини зміни за періодами дані у відсотках від абсолютного значення на початок кожного періоду, то такий відсоток називають «складним». У цьому випадку теж почніть з обчислення зміни показника за всі періоди, а потім поділіть отримане число на кількість періодів. При цьому не забувайте про зміну ваги кожного відсотка на початок чергового періоду. Наприклад, нехай з умов завдання відомо, що за перший квартал чисельність працівників зросла на 10%, за другий - на 15%, за третій - на 5%, за четвертий - на 8%. Тоді після першого кварталу чисельність стала дорівнює 100 + 10 = 110%, після другого 110+ (110/100 * 15) = 126,5%, після третього 126,5+ (126,5/100 * 5) = 132,825%, після четвертого 132,825+ (132,825/100 * 8) = 143,451%. З цього випливає, що в середньому по кварталам зростання становило 43,451/4? 10,86%.