Що таке угода.

На відміну від законодавства ряду інших держав, де поняття «угода» застосовується в різних галузях права, в російській юридичній практиці ця категорія належить виключно до сфери цивільного права. Норми, що закріплюють поняття та основні вимоги до здійснення угод, містяться в розділі 9 Цивільного Кодексу РФ (ГК РФ).
Під угодами розуміються такі дії фізичних і юридичних осіб, які виробляються ними з метою встановити, змінити або припинити цивільні права та обов'язки. В угоді важливо не тільки зміст, а й форма, в якій вона здійснюється. За ГК РФ, форма угоди може бути усній і письмовій. Для деяких операцій, що здійснюються в письмовій формі, закон передбачає обов'язкове нотаріальне посвідчення. Для укладення угод, щодо яких допускається усна форма, досить певної поведінки особи, що висловила намір вступити в угоду, іноді в якості такої поведінки розглядається просто молчаніе.Несоблюденіе форми угоди веде до несприятливих наслідків для осіб, її вчинили, аж до визнання угоди недійсною в випадках, встановлених законом.В ГК РФ прийнята певна класифікація угод. Так, за кількістю сторін, що беруть участь в угоді, розрізняють односторонні, двосторонні і багатосторонні угоди. Більшість договорів відноситься до двостороннім угодам. Якщо для укладення договору потрібно узгоджене волевиявлення трьох або більшої кількості сторін, такий правочин визнається багатосторонній. Як приклад односторонньої угоди можна привести заповіт: для того, щоб воно мало юридичну силу, досить волевиявлення одного боку - заповідача. Оскільки стосовно до цивільно-правових відносин діє принцип "дозволено все, що не заборонено" - громадяни і організації мають право здійснювати операції як врегульовані законодавством, так і ті, правове регулювання яких відсутня. Однак ЦК України встановлює, що ув'язнені угоди можуть бути визнані недійсними: оспорімимі або нікчемними. Оспорювані правочини ті, з позовом про оскарження яких встановлені законом особи можуть звернутися до суду. Підставами для такого оскарження є загроза, обман або насильство, що мали місце при здійсненні угоди; оману; нездатність розуміти свої дії в момент укладання угоди і т.д. Нікчемними визнаються угоди, що суперечать законодавству; попирающие основи правопорядку та моральності; вчинені без наміру породити відповідні угоді наслідки та інші, відповідно до ГК РФ. Неправильна угода не тягне за собою юридичних наслідків крім тих, які обумовлені його недійсністю.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=P3TXIjn57X8