Як ввести початкові залишки.

Для ведення в програмі «1С: Підприємство» бухгалтерського, податкового та управлінського обліку організації необхідно ввести початкові залишки в інформаційну базу. Вони необхідно для повноцінного функціонування програми та формування достовірних звітів. Ввести початкові залишки необхідно в усі відповідні первинні документи.
Інструкція
1
Використовуйте документ «Оприбуткування товарів» для формування залишків по матеріальних цінностей, які знаходяться у власності компанії. Заповніть відповідні дані в таблицю «Товари» із зазначенням певних значень у полі «Статус партії», «Рахунок обліку», «Статистика приросту-убутку запасів», «Вид оподатковуваної діяльності», «амортизується», а також «Вид діяльності по ПДВ» . В якості кореспондуючого рахунку для бухобліку вказується 00 «Допоміжний рахунок». Якщо на підприємстві облік матеріальних цінностей ведеться складськими ордерами, то їх перелік необхідно вказати в документі «Прибутковий ордер на товари».
2
Введіть початкові залишки по всій тарі, яка отримана у постачальників і передана покупцям. Внесіть дані по залишках зворотної тари в документ «Надходження товарів і послуг» розділу «Тара».
3
Вкажіть залишку по виробничим затратам та шлюбу у виробництві. Для матеріальних витрат використовується документ «Оприбуткування незавершеного виробництва», а для нематеріальних та шлюбу - «Інші витрати: відображення». Виберіть тип вартості «Фіксована», вкажіть характер і вид витрат.
4
Для бухгалтерського обліку в документі вкажіть рахунок видатків 231 «Основне виробництва» і 232 «Допоміжне виробництво», після чого перейдіть в закладку бухобліку та проставте значення 00 «Допоміжний рахунок». Для барка у виробництві вказуєте рахунок витрат 24.
5
Використовуйте для введення початкових залишків по сировини, що використовується у випуску продукції, розділ «Виробничі витрати». При цьому вказується вид витрат «Матеріальні». Якщо використовується давальницька сировина, то зазначається статус «Прийняті в переробку», а якщо напівфабрикати, вироблені на підприємстві, то статус «Власні».
6
Внесіть дані по основних засобів в документ «Введення початкових залишків по ОС». Даний документ дозволяє внести всю інформацію по основних фондах підприємства, які приймаються в обліку.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=lBWSfk9KHuo