Що таке стереотипи.

Стереотип як стійке уявлення про будь-що скоріше шкодить побудові судження, ніж допомагає йому. Фраза «він мислить стереотипами» має негативний відтінок: так кажуть про людину, яка користується готовими шаблонами і не дивиться глиб явища. Тим не менш, вони мають місце в нашому житті і деколи бувають дуже навіть корисні.
Інструкція
1
Поняття «стереотип», утворене від грецьких слів ? - Твердий і ? - Відбиток, прийшло в соціально-психологічний лексикон з видавничої справи. Так називалися друковані форми, що використовувалися для багаторазового відтворення тексту. Близькими за змістом є й інші поліграфічні поняття - кліше, штамп. Стереотип - це стійке уявлення про риси, властивих певним соціальним групам, яке переноситься на всіх її представників.
2
Майже завжди стереотип емоційно забарвлений, причому частіше негативно. Прикладами стереотипних тверджень можуть служити уявлення про національні риси характеру. Прийнято вважати, що всі росіяни - випивохи, американці - недалекі, а французи - скаредні.
3
Один з перших дослідників такого поняття, як стереотип, Уолтер Ліппман, виділив чотири основні ознаки стереотипу. Це судження, яке потрапляє до нас ззовні (сформоване батьками, суспільством, засобами масової інформації), не наражаючись перевірці та осмисленню. Він завжди має зв'язок з реальністю, але каже про неї, сильно спрощуючи. Стереотип є хибними у зв'язку з тим, що властивість групи (само по собі досить сумнівне) переноситься на кожного її члена. Нарешті, кліше живучі: непитущого-російської або інтелектуала з Америки людина зі стереотипним мисленням вважатиме винятком, а загальної думки не змінить.
4
Найчастіше стереотипи є частково або повністю хибними судженнями. Разом з тим, вони допомагають економити розумову енергію, так як людині в принципі не під силу давати кожному явищу на своєму шляху оригінальне і творче осмислення. Крім того, в рамках єдиної соціальної групи стереотипи дозволяють знаходити спільну мову.
5
Стереотипне мислення представляє проблему тільки тоді, коли заважає адекватному сприйняттю ситуації. Утримуючи в собі в'язку «емоційне забарвлення + негативність», кліше часто стає інструментом пропаганди, що формує страх стосовно тієї чи іншої етнічної, соціальної групи. Тому було б добре, якби кожна людина знаходив в собі сили не піддаватися нав'язуються стереотипам, а замислюватися про те, звідки береться його уявлення про різні явища.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=q2BdrTTWVOE